/

Bli chef och ledare hos oss


Vi vill att våra chefer ska vara prestigelösa, modiga och engagerade ledare.

Vi vill ge dig som blir chef och ledare bästa möjliga förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag. Du kommer att få det stöd och den utveckling du behöver för att stärka dig i din ledarroll.

Några personer sitter vid ett konferensbord. Foto: Stina Järperud

Som ledare och chef kan du förvänta dig:

  • Ett tydligt verksamhetsuppdrag med både ansvar och befogenheter som uppdraget kräver.
  • Ett nära ledarskap från din chef.
  • En god introduktion i arbetet genom att du deltar i flera introduktionsprogram/ utbildningar.
  • En individuell kompetensutvecklingsplan.
  • En möjlighet att ingå i ett nätverk för chefer.