/

Utbildning för nyanlända

När nyanlända flyktingar kommer till Katrineholm tas de emot av Arbetsförmedlingen. Ensamkommande barn tas emot av socialförvaltningen. Viadidakt ansvarar för utbildning inom svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering (SO).

Elever i ett klassrum.
Foto: Stina Järperud

Utbildning för vuxna

Vuxna nyanlända flyktingar och andra invandrare får utbildning i Samhällsorientering (SO) och möjlighet att läsa Svenska för invandrare (sfi) på Viadidakt i Katrineholm.

Samhällsorientering (SO)

Samhällsorientering (SO) är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. Du kan studera kursen på ditt modersmål, på lätt svenska eller på något annat språk som du kan. Kursen är minst 100 timmar lång.

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård och barn och familj.

  • Du ska vara 18-64 år och ha uppehållstillstånd. Du är anhöriginvandrare eller har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen.

På Viadidakts webbplats kan du läsa mer om Samhällsorientering (SO).

Svenska för invandrare (Sfi)

Sfi är en undervisning i svenska för dig som inte har något av de nordiska språken som ditt modersmål. Sfi ska ge vuxna nyanlända invandrare grundkunskaper i svenska språket och det svenska samhället. Utbildningstiden kan variera beroende på tidigare kunskaper och hur lätt du har att lära dig.

Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska och uppfyller kriterierna nedan har rätt att delta på sfi.

  • Saknar grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar att ge.
  • Folkbokförd i Katrineholms kommun enligt folkbokföringslagen. Du kan även vara bosatt i kommunen utifrån Eu-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetets området (EES) eller avtalet mellan EU och dess medlemsstater samt Schweiz, om fri rörlighet för personer.

Läs mer om svenska för invandrare (sfi) på Viadidakts webbplats.

Studie- och yrkesvägledning

Vi hjälper dig att hitta rätt yrke och utbildning. Läs mer om studie- och yrkesvägledning på Viadidakts webbplats.

För nyanlända föräldrar

Nyanlända med barn i förskoleålder får hjälp av Arbetsförmedlingen att ansöka om förskola. Övriga kontaktar själva respektive förskola. Elever i förskoleklass blir placerade direkt i klass.

Kontaktuppgifter till förskolor i Katrineholm

Elever från skolår 1-9 blir kartlagda och får en introduktionsutbildning på mottagningsenheten Bryggan. Ungdomar i gymnasieåldern registreras på Bryggan och slussas sedan vidare till gymnasieskolan.

Läs mer om Bryggan och utbildning för nyanlända barn och unga

Vita tavlan med texten: Hänger ni med?
Foto: Stina Järperud

Kontakt

Studie- och yrkesvägledning

Mejl: vagledning@viadidakt.se

Telefon: 0150-574 00
Telefontid helgfri vardag 10.00-11.30 samt måndag 13.00-14.30 (stängt 7 juni och 13 juni)

Besök Katrineholm: Vita huset, Drottninggatan 18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Drop-in helgfri tisdag 10.00-12.00 och torsdag 13.00-15.00 (stängt 13 juni)

Besök Vingåker: Åbrogården, Storgatan 55 Länk till annan webbplats.
Drop-in helgfri torsdag 10.00-12.00 (stängt 13 juni)

Tidsbokning online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet för besökare