/

Styrsystem

Ingress

Styrsystem

Kommunen har ett styrsystem som hjälper till att planera och följa upp på ett bra sätt. Styrsystemet består av processer, till exempel en planering för hela den kommunala organisationen inför kommande år. Styrsystemet består också av ett antal dokument och verktyg.

Styrsystemet har fyra delar som är viktiga när man planerar sitt arbete:

  • Resultat
  • Nytta
  • Verksamhet
  • Resurser