/

Fördjupning, musik

Inriktningen vänder sig till elever med stor utvecklingspotential kombinerat med ett stort intresse att utveckla denna förmåga.

En elev från Kulturskolan sitter och spelar piano

Fördjupning musik är från dig som är 14 år och redan går på Kulturskolan.

Vi har många elever som har gått vidare i musiken och som idag är väldigt duktiga musiker.

Deltagande i fördjupning musik utvärderas och omprövas efter varje läsår.
Fördjupning musik är 2-årig och följande ingår:
Huvudinstrument, bi-instrument, gehörs- och musiklära och ensemble/orkester/kör.
Undervisningen sker enskilt och i grupp.