/

Grundskola

Välkommen till Katrineholms grundskolor!
Vårt mål är att vara en stark och trygg skola för bättre kunskaper. Från och med det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass till och med det att barnet går ut årskurs 9 finns vi här för ditt barn. I Katrineholms kommun har vi kommunala grundskolor och en friskola.

Våra grundskolor

Vi har grundskolor i tätorten och utanför tätorten.

Kommunala F-6 skolor i Katrineholms tätort

Kommunala F-6 skolor utanför Katrineholms tätort

Kommunal 7-9 skola i Katrineholms tätort

Kommunala 1-9 skolor i Katrineholms tätort

Här på kartan kan du se var våra skolor ligger.

 

 

Kunskapsskolan

Kunskapsskolan är en fristående grundskola för elever i årskurs 4 -9. Skolan erbjuder en personligt utformad utbildning och är öppen för alla.

Telefon: 08-510 083 70
Mejl: info.katrineholm@kunskapsskolan.se
Webbplats: www.kunskapsskolan.se Länk till annan webbplats.
Besök: Kunskapsskolan, Västgötagatan 16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolplacering - inflytt, byte och utflytt

Alla beslut om skolplaceringar fattas av respektive rektor. Har du frågor om ditt barns skolplacering, kontakta rektorn på den skola som barnet har sökt till.

Inflytt och byte

Inflytt eller byte till skola i Katrineholms kommun

Om du flyttar in till Katrineholms kommun eller vill att ditt barn ska gå i någon av våra skolor, så behöver du ansöka om plats i grundskolan för ditt barn.

Använd länken till vår e-tjänst nedan för att söka plats till ditt barn till någon av våra skolor. Observera att e-tjänsten för inflytt/skolbyte är stängd under skolvalsperioden i januari-februari.

Ansök om plats i grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som saknar e-legitimation kan använda vår blankett nedan. Den här blanketten används för de vårdnadshavare som inte är folkbokförda i vår kommun.

Ansök om plats i grundskola (blankett) Pdf, 187.4 kB.

Byte till annan skola inom kommunen

Du kan ansöka om att byta till en annan grundskola i Katrineholms kommun. Det är rektorn på den nya skolan som godkänner eller avslår ansökan om skolbyte. Observera att e-tjänsten för inflytt/skolbyte är stängd under skolvalsperioden i januari-februari.

Viktigt! Om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna logga in och acceptera erbjudandet som ni får.

Ansök om skolbyte till annan skola i Katrineholms kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byte till friskola

Om ditt barn har blivit antagen på en friskola behöver du ansöka om skolbyte.

Ansök om skolbyte till friskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolplacering i annan kommun

Om ditt barn har fått en skolplacering i en annan kommun behöver du som vårdnadshavare meddela detta till din nuvarande skola.

Skolskjuts

Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från skolan för elever i förskoleklass upp till årskurs 9. Det kan vara resor med allmän kollektivtrafik (busskort), skolbuss eller skoltaxi. Skolskjuts gäller enbart till och från skolan, inte till och från fritidshem. För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan vara:

 • 3 kilometer för elever i årskurs F-3
 • 4 kilometer för elever i årskurs 4-9

Tillämpningsregler

Här kan du läsa våra tillämpningsregler för skolskjuts. Word, 36.9 kB.

Ansök om busskort/skolskjuts

Inför varje nytt läsår behöver du skicka in en ansökan om skolskjuts senast den 30 april. Ansökan skickar du in via vår e-tjänst och du blir meddelad beslutet senast veckan innan skolstart.

Ansökan som skickas in under pågående läsår har en handläggningstid på upp till 2 veckor.

Här hittar du e-tjänsten där du ansöker om skolskjuts. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter angående skolskjuts

Skolskjutstelefon: 0150-57269
Mejl: skolskjuts@katrineholm.se


Grundskoleelever som beviljas skolskjuts med linjetrafiken, får ett busskort som kan användas på Sörmlandstrafikens linjer inom Katrineholm.

Kortet är laddat med 3 resor/dag och kan användas mellan 04.00-23.59 på vardagar (ej under sommarlovet).

Vad gäller vid skolstart?

Elever som tidigare beviljats busskort av Katrineholms kommun kan spara detta till nästa läsår. Det omaktiveras till skolstart, förutsatt att en ansökan har skickats in.

Nya kort lämnas ut på skolan under första skoldagen.

Borttappat kort

Borttappat, trasig eller stulet kort ersätts på skolans expedition mot en avgift på 100 kronor. Du betalar för det nya kortet kontakt eller med Swish.

Elever som beviljas skolbuss/skoltaxi hänvisas till en uppsamlingsplats/hållplats och denna, samt tid för upphämtning, meddelas av skolskjutshandläggare senast veckan innan skolstart.

Avbokning och kontaktuppgifter

Vid sjukdom eller ledighet ska elevens resor avbokas genom att kontakta det buss/taxibolag som eleven åker med.

Katrineholms Buss:
Mejl: info@katrineholmsbuss.se
Telefon och sms: 076-8484257

 

Axelssons
Mejl: sormland@axbuss.se
Telefon: 010-207 11 03
Sms: 0736-20 10 03


Har ditt barn råkat ut för en olycka och behöver taxi till och från skolan, behöver en skadeanmälan skickas in så snart som möjligt. Läs mer om vad som gäller och hur du skickar in anmälan.

I Katrineholms kommun är det fritt skolval. Vid val av annan skola än den eleven normalt skulle placeras i, utifrån sitt upptagningsområde, har eleven dock inte alltid rätt till skolskjuts.

Enligt skollagen (3 kapitlet, 7§) är kommunen inte skyldig att anordna skolskjuts för elever i årskurs F-9 som väljer att gå i en friskola eller en annan kommunal grundskola än den eleven normalt skulle placeras i, om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Vill ni veta mer om vilket upptagningsområde ni tillhör och vad som gäller i ert fall, kontakta skolskjutshandläggare.

Växelvis boende innebär att eleven stadigvarande bor 50/50 på två olika adresser. Förutsättningarna för att få skolskjuts på grund av växelvis boende är att:

 • avståndskravet är uppfyllt
 • båda adresserna är inom Katrineholms kommun.
 • eleven går i placeringsskolan i det upptagningsområde som eleven är folkbokförd i.

 Elever som inte uppfyller avståndskravet men som på grund av särskilda skäl är i behov av skolskjuts kan ansöka om detta, varpå en utredning genomförs.

Särskilda skäl kan exempelvis vara farlig skolväg. Bedömning av vägen görs då utifrån trafikintensitet, hastighet och vägens utformning. Det kan också vara på grund av funktionsnedsättning. Ansökan måste då kompletteras med ett läkarintyg/utlåtande som styrker elevens behov av skolskjuts.

Elever som inte uppfyller avståndskravet har möjlighet att ansöka om skolskjuts i mån av plats. Finns det lediga platser i skolbussen/skoltaxin beviljas man skolskjuts i mån av plats, under förutsättningen att det inte medför några organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Vi hänvisar alltid till befintliga turer och uppsamlingsplatser.

Beslutet upphävs med omedelbar verkan om annan skolskjutsberättigad elev eller elev med tyngre vägande faktorer sett till ålder och skolväg är i behov av platsen.

Beslut om skolskjuts i mån av plats meddelas efter skolstart.

Skolval inför förskoleklass

Skolvalet äger rum i januari och februari varje år. Vårdnadshavare får då möjlighet att önska skola till sitt barn som ska börja i förskoleklass. Om man inte gör något skolval, placeras ens barn efter upptagningsområde.

På vår sida för skolvalet Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om tillämpningsreler, skolskjuts, hur skolvalet går till och annat som är bra att 
veta.

Inför årskurs 7

På vår sida för skolvalet Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om tillämpningsreler, skolskjuts, hur skolvalet går till och annat som är bra att 
veta.

Moderna språk i årskurs 6

Att kunna ett extra språk har man stor nytta av i framtiden. När man väljer språk ska man fundera över varför man själv vill läsa just det språket och inte så mycket på vad kompisar eller syskon valt.

Alla språk är roliga att kunna när man reser och alla länder där dessa språk talas har olika spännande saker i sin kultur som gör dem intressanta att lära sig mer om.


Även om högskolestudier känns väldigt långt borta är det bra att känna till att man från 2010 får tillgodoräkna sig så kallade meritpoäng som läggs till jämförelsetalet från gymnasieskolan när man sedan söker en högskoleutbildning. För att kunna få hög meritpoäng i moderna språk måste studierna påbörjas redan i grundskolan och man måste fortsätta med det på gymnasiet.

Meritpoäng
Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk. För att få meritpoäng krävs att du har godkänt betyg (E) eller högre i kursen. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Läs mer om skolvalet i Skolverkets broschyr Dags för språkval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Du får berätta om ditt liv, din familj, dina intressen och dina drömmar. Du lär dig fråga och prata om skolan, fritiden eller vanor. Snack om musik, nätet, film eller din favoritsport. Ni läser enklare artiklar, lyssnar och titta på deras TV, musik, film eller radio, tar reda på mer om livet i länderna där man talar det språk du valt. Ni skriver brev, dialoger och kortare texter om något som du har lärt dig.

Du lär dig kunna klara dig som turist med att shoppa, hitta handla, äta eller besöka sevärdheter på det språket. Språk är att kommunicera, att vara nyfiken, att skaffa bättre möjligheter till att knyta nya kontakter, få nya vänner, jobba eller kanske plugga utomlands i framtiden?


Tyskan är mest likt svenskan eftersom den kommer från samma språkfamilj. Tyskan har många ord som är lika svenskan. Uttalet är lätt att lära sig för svensktalande. Grammatiken som är viktig när man ska bilda eget språk i tal och skrift är relativt invecklad och har en ökad svårighetsgrad ju längre man läser språket.

Titta på en film från UR om tyska som språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spanska och Franska kommer båda från den romanska språkfamiljen. De har liknande grammatik och har samma sätt att bygga sitt språk på. Grammatiskt uppfattas dessa språk som ”lika svåra”. I spanska uttalas orden som de står skrivna och uttalet är relativt enkelt att lära sig. I franska kan uttalet vara en utmaning i början eftersom det finns många språkljud och uttal som inte finns i svenskan.

Titta på en film från UR om franska som språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Titta på en film från UR om spanska som språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spanskan har många låneord från arabiskan medan franskan har lånat ut många ord till engelskan. Eleven kan ofta tänka ett varv via engelskan och då upptäcka att man redan kan ordet på engelska. Är du bra på engelska förstår du lättare många franska ord. Å andra sidan, om du lär dig franska blir du bättre på engelska.

Det är svårt att säga vilket av språken som är lättast att lära sig. Tycker man någonting är roligt och intressant lär man sig säkerligen lättare, med mer motivation. Säkert är att alla språk – tyska, spanska och franska kräver ett visst engagemang eftersom man inte ”utsätts” för dessa språk på samma sätt som engelskan som vi ständigt har runt oss.

När man väljer ett språk ska man fundera över varför man själv skulle ha nytta av att läsa detta språk och inte fundera så mycket på vad kompisar eller syskon valt. Alla språken är roliga att kunna när man reser och alla språken har olika spännande saker i sin kultur som gör att man känner att man vill lära sig mer om länderna där språket talas.

Att läsa ett modernt språk är både roligt och viktigt, men det kan finnas anledningar till att se på andra möjligheter för språkvalet.

Om man vill göra det är det viktigt att man vet om att de här valen inte ger extra meritpoäng i ditt slutbetyg i nian.

Om du vill välja en annan möjlighet än tyska, franska eller spanska ser vi gärna därför att du kontaktar din rektor för att få mer information om hur det kan påverka framtida möjligheter.

Man kan som elev istället för tyska, franska eller spanska läsa;

Teckenspråk

Det är förstaspråk för många döva och hörselskadade. Även hörande som har teckenspråkiga i sin närhet, till exempel hörande barn till döva och hörselskadade föräldrar, behöver kunna teckenspråket.

Modersmål

Om du har ett annat modersmål än svenska kan du välja det i stället för ett modernt språk. Undervisning i modersmål kan också erbjudas under annan tid i skolan.

Svenska eller svenska som andraspråk

Under språkvalslektionerna kan du också läsa svenska eller svenska som andraspråk. Du får inget särskilt betyg för det här språkvalet. Du får ett enda betyg i antingen svenska eller svenska som andraspråk.

Engelska

Du kan också välja att lära dig mer engelska under språkvalslektionerna. Du får inget särskilt betyg för det här språkvalet, du får ett enda betyg i engelska

Valet görs via e-tjänst vecka 3–5. Information och länk till e-tjänsten skickas ut till vårdnadshavare via Unikum. Du som vårdnadshavare loggar in i e-tjänsten och tillsammans med ditt barn anger ni 1:a, 2:a och 3:e hands val.

Inflytande & Samverkan

Utvecklingssamtal

I Katrineholm erbjuds föräldrarna minst ett utvecklingssamtal per läsår, där barns och elevers utveckling och lärande diskuteras.

Föräldramöten

Förskolor och skolor ordnar också föräldramöten där vårdnadshavarna får veta vad som är på gång i förskolan/skolan.

Områdesråd

Under bildningsnämnden finns ett utbildningsråd. I områdesrådet ingår en politiker från bildningsnämnden, representanter för elever, föräldrar och personal. Det är rektor som bjuder in. Områdesrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Riktlinjer för områdesråd

Utbildningsråd

I utbildningsrådet utbyts information och frågeställningar från bildningsnämnd och förvaltning samt från för- och grundskolornas områdesråd, gymnasieskolornas föräldrarepresentanter och elevråden.

Riktlinjer för utbildningsråd

Ledighet & sjukanmälan

Ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får även längre ledighet beviljas. Det är rektorn på varje skola som beslutar om ledighet. Rektorn får inte låta någon annan fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Saker som kan ha betydelse är:

 • frånvarons längd,
 • elevens utbildningssituation,
 • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
 • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ansök om ledighet

Sjukanmälan

Du sjukanmäler ditt barn som går i skolan i Lärknuten under Grundskola och Anmäl frånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om ditt barn går på fritidshem, behöver du anmäla frånvaro även till fritidshemmet. Det gör du i Lärknuten under huvudingången Fritidshem och Anmäla frånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du måste alltså anmäla frånvaro på två olika ställen om ditt barn går på fritidshem.

Betygskopior

Om du har gått ut grundskolan eller gymnasieskolan men av någon anledning har förlorat ditt betyg och önskar betygskopior gör du så här:

Betyg yngre än 10 år

För grundskola , kontakta expeditionen på den skola du gick på.

För gymnasiebetyg, använd gärna vår e-tjänst Länk till annan webbplats. för att beställa kopior av dina gymnasibetyg yngre än 10 år. Tjänsten har handläggare både från Lindengymnasiet. Katrineholms Tekniska College och Duveholmsgymnasiet.

Betyg äldre än 10 år

Kontakta kommunarkivet
Telefon: 0150-570 31, växel 0150-570 00
Mejl: kommunarkivet@katrineholm.se

Undantag för Ellwynska skolan och vårdskolan

Undantag gäller för elever från Ellwynska skolan och vårdskolan.

 • Gick du på vårdskolan fram till 1998 ska du höra av dig till Regionarkivet.
 • Gick du på vårdskolan eller Ellwynska skolan mellan 1998-2010 ska du höra av dig till kommunarkivet.
 • Gick du ut från Ellwynska skolan från 2011 eller senare hör du av dig till Katrineholms Tekniska College.

Kontaktuppgifter

Kommunarkivet
Telefon: 0150-570 31, växel 0150-570 00
Mejl: kommunarkivet@katrineholm.se

Regionarkivet
Telefon: 0155-24 58 20
Mejl: regionarkivet@regionsormland.se

PRAO

Det är lagkrav att samtliga elever under årskurs 8 och 9, respektive årskurs 9 och 10 för grundsärskolan, ska genomföra totalt 10 dagars PRAO som en del av deras utbildning. Praktiken kan ske på en arbetsplats eller ett gymnasialt yrkesprogram. Syftet är att ge eleverna en inblick i arbetslivet och att de i framtiden ska göra ett mer medvetet studie- och yrkesval.

PRAO betyder praktisk arbetlivs-orientering och är en unik möjlighet för både elever och företag. Eleverna får chansen att prova på ett yrke de är intresserade av, lära sig normer och regler inom arbetslivet samt få insikt i betydelsen av skolans ämneskunskaper. För företag kan PRAO vara en god rekryteringsväg men även ge möjlighet till kunskapsutbyte med eleverna samt till att träna sina anställda i mentorskap.

Samverka.nu

Katrineholms kommun har ett webbaserat verktyg för att hantera praktikplatser samt kommunikation för elever och arbetsgivare. Verktyget kallas för samverka.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktperson PRAO

Har du som arbetsgivare inte blivit kontakad om att erbjuda praktikplatser och vill veta mer om PRAO och hur det nya verktyget underlättar mottagandet av praktikanter, kontakta:

Malin Gustafsson
Mejl: malin.gustafsson@katrineholm.se

Du kan även gå in på samverka.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och klicka på ”registrera” för att själva registrera er som en praktikplats.


Inför PRAO-perioden kommer eleverna att få möjlighet att antingen ordna egen praktikplats eller önska en specifik plats i vår platsbank, i verktyget samverka.nu. Eleverna kommer samtidigt att informeras av skolan om vad som är viktigt att tänka på under praktiken; förhållningssätt, tystnadsplikt och försäkring samt vad som krävs och förväntas av dem under praktiken.

Arbetstider och arbetsuppgifter
Eleverna bör följa arbetsplatsens tider i möjligaste mån och arbetsdagen ska omfatta minst 6 tim/dag och högst 8 tim/dag. Eleverna får dock inte börja före klockan 6.00 eller sluta efter klockan 20.00.

Eleverna blir tilldelade en handledare på sin praktikplats som ansvarar för att arbetsuppgifterna anpassas efter ålder och mognad. Vid PRAO får endast lättare och riskfritt arbete utföras. Läs mer om hur elever får arbeta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lunch
Eleven äter lunch på sin skola eller på den kommunala skolan som ligger närmast praoplatsen. Detta behöver meddelas till elevens SYV eller till malin.gustafsson@katrineholm.se så att den aktuella skolan blir informerad. Alternativt kan eleven ha en egen matlåda med sig.

Riskbedömning och försäkring
Enligt arbetsmiljölagen får minderåriga inte utföra arbete på ett sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling. Varje arbetsplats i platsbanken har därför riskbedömts i samråd mellan praktiksamordnare och arbetsgivare. De elever som väljer att ordna egen praktikplats lägger själva in arbetsplatsen i verktyget samverka.nu och praktiksamordnare bedömer sedan ifall eleven kan praktisera där eller inte. Eleverna är försäkrade genom kommunens försorg under sin praktikperiod.

Närvaro och frånvaro
PRAO ingår i skolplikten vilket innebär att det är obligatorisk närvaro. Vid sjukdom ska eleven meddela detta både till sin handledare på praktikplatsen och till skolan.