/

Barn- & elevhälsan

Barn- och elevhälsan finns både inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan och är organiserad på olika sätt. Syftet är att i samarbete främja elevernas lärande, utveckling och hälsa med fokus på elever som är i behov av särskilt stöd.

Kontaktuppgifter

E-post: elevstod@katrineholm.se
Telefon: 0150–569 05
Besök: Drottninggatan 10C
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Postadress: Drottninggatan 10C, 641 30 Katrineholm

Förskola och grundskola

Inom för- och grundskolan samlas kompetensen inom enheten Barn- och elevhälsan. Här arbetar:

 • Skolläkare
 • Skolsköterskor
 • Skolpsykologer
 • Skolkuratorer
 • Specialpedagoger
 • Tal- och språkpedagoger
 • IKT–pedagog
 • Hörselpedagog
 • Socialpedagog
 • Kontaktperson för elever med synnedsättning/blindhet
 • Ungdomsrådgivare

Gymnasieskola

Barn- och elevhälsan inom gymnasieskolan består av kuratorer, skolsköterskor, läkare samt psykolog. För gymnasiet finns elevhälsan på varje enskild skola. Elevhälsan arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar. Den består av:

 • Skolkuratorer
 • Skolsköterskor
 • Skolläkare
 • Specialpedagoger
 • Studievägledare

Eleverna i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan ska få tillfälle att genomgå minst en allmän hälsokontroll under sin studietid.

Kontaktuppgifter personal

Administratör

Doris Juan
Telefon: 0150–569 05
Mejl: doris.juan@katrineholm.se

Bie skola

Peder Larsson
Telefon: 0150-573 89
Mejl: peder.larsson@katrineholm.se

Björkviks skola

Maria Hurtigh
Telefon: 0150-574 21
Mejl: maria.hurtigh@katrineholm.se

Forssjö skola

Lotta Milde
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: lotta.milde@katrineholm.se

Nävertorp grundsärskola

Peder Larsson
Telefon: 0150-573 89
Mejl: peder.larsson@katrineholm.se

Julita skola

Maria Hurtigh
Telefon: 0150-573 21
Mejl: maria.hurtigh@katrineholm.se

Järvenskolan

Monica Andersson
Telefon: 0150-573 08
Mejl: monica.andersson@katrineholm.se

Anette Lidman-Thelin
Telefon: 0150-574 15
Mejl: anette.lidman-thelin@katrineholm.se

Nyhemskolan

Evelina Björkholm
Telefon: 0150-573 25
Mejl: evelina.bjorkholm@katrineholm.se 

Järven City och Duveholmsgymnasiet 3

Pernilla Cederberg
Telefon: 0150-577 51
Mejl: pernilla.cederberg@katrineholm.se

Sandbäcksskolan

Sanela Uzicanin
Telefon: 0150-573 69
Mejl: sanela.uzicanin@katrineholm.se

Skogsborgskolan

Lisbeth Mattsson
Telefon: 0150-573 49
Mejl: lisbeth.mattsson@katrineholm.se

Sköldinge skola

Lotta Milde
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: lotta.milde@katrineholm.se

Strångsjö skola

Lotta Milde
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: lotta.milde@katrineholm.se

Valla skola

Lotta Milde
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: lotta.milde@katrineholm.se

Västra skolan

Peder Larsson
Telefon: 0150-573 89
Mejl: peder.larsson@katrineholm.se

Östra skolan

Maria Hurtigh
Telefon: 0150-574 21
Mejl: maria.hurtigh@katrineholm.se

Katrineholsm Tekniska College (KTC)

Marita Lindfors
Telefon: 0150-574 69
Mejl: marita.lindfors@katrineholm.se

Duveholmsgymnasiet

Maria Major Kjartansson
Telefon: 0150-584 42
Mejl: maria.majorkjartansson@katrineholm.se

Duveholms gymnasiesärskola

Pernilla Cederberg
Telefon: 0150-577 51
Mejl: pernilla.cederberg@katrineholm.se

Lindengymnasiet och Resursskolan

Pernilla Cederberg
Telefon: 0150-577 51
Mejl: pernilla.cederberg@katrineholm.se

Bie skola

Madeleine Hanssen
Telefon: 0150-573 23
Mejl: madeleine.hanssen@katrineholm.se

Björkviks skola

Isabella Karlsson
Telefon: 0150-48 88 15
Mejl: isabella.karlsson@katrineholm.se

Bryggan

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Forssjö skola

Ulla Lindberg Svahn
Telefon: 070-573 63 39
Mejl: Ulla.Lindberg-Svahn@katrineholm.se

Nävertorp grundsärskola

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Julita skola

Madeleine Hanssen
Telefon: 0150-573 23
Mejl: madeleine.hanssen@katrineholm.se

Järvenskolan

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Ida Samuelsson
Telefon: 070-574 13 23
Mejl: ida.samuelsson@katrineholm.se

Lotta Wessberg
Telefon: 072-244 87 62
Mejl: charlotta.wessberg@katrineholm.se

Nyhemskolan

Madeleine Hanssen
Telefon: 0150-573 23
Mejl: madeleine.hanssen@katrineholm.se

Järven City och Duveholmsgymnasiet 3

Ida Samuelsson
Telefon: 070-574 13 23
Mejl: ida.samuelsson@katrineholm.se

Sandbäcksskolan

Kerstin Andersson
Telefon: 070-231 61 19
Mejl: kerstin.andersson3@katrineholm.se

Skogsborgskolan

Isabella Karlsson
Telefon: 0150-48 88 15
Mejl: isabella.karlsson@katrineholm.se

Sköldinge skola

Isabell Söderlund
Telefon: 48 82 09
Mejl: isabell.soderlund@katrineholm.se

Strångsjö skola

Ulla Lindberg Svahn
Telefon: 070-573 63 39
Mejl: Ulla.Lindberg-Svahn@katrineholm.se

Valla skola

Isabell Söderlund
Telefon: 48 82 09
Mejl: isabell.soderlund@katrineholm.se

Västra skolan

Isabell Söderlund
Telefon: 48 82 09
Mejl: isabell.soderlund@katrineholm.se

Östra skolan

Ulla Lindberg Svahn
Telefon: 070-573 63 39
Mejl: Ulla.Lindberg-Svahn@katrineholm.se

Ulrica Gredfors-Andersson
Telefon: 070-333 81 23
Mejl: ulrica.gredforsandersson@katrineholm.se

Gunilla Lundkvist
Telefon: 0150-570 81
Mejl: gunilla.lundkvist@katrineholm.se 

Annelie Rinaldo
Telefon: 0150-568 50
Mejl: annelie.rinaldo@katrineholm.se 

Pernilla Holmgren
Telefon: 070-765 25 15
Mejl: pernilla.holmgren@katrineholm.se 

Maria Sikström
Telefon: 070-272 82 75
Mejl: maria.sikstrom@katrineholm.se

Kristina Lutteman
Telefon: 0150-575 34
Mejl: kristina.lutteman@katrineholm.se

Barn- och elevhälsan är HBTQ-certifierad

Detta innebär bland annat att Elevhälsan ska arbeta för att de vi möter ska känna sig inkluderade, att personalen vid Elevhälsan har ett gott bemötande och att Elevhälsan upplevs som välkomnande och trygg för alla!