/

Styrdokument i förskolan

Här har vi samlat gemensamma och enskilda styrdokument - planer och policies för förskolan.

Likabehandlingsplaner

Alla förskolor måste ha en likabehandlingsplan enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen ska värna barnens lika rättigheter och innebär att förskolan aktivt och målinriktat måste arbeta med att förhindra all kränkande behandling. Likabehandlingsplanen redovisar hur det arbetet går till.


Förskolan Asplunden (Sköldinge)
Likabehandlingsplan förskolan Asplunden 2022-2023 Pdf, 298.5 kB.

Förskolan Backa
Pdf, 322.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Likabehandlingsplan förskolan Backa 2022-2023 Pdf, 275.4 kB.

Förskolan Berguven
Likabehandlingsplan förskolan Berguven 2022-2023 Pdf, 301.1 kB.

Förskolan Bie
Likabehandlingsplan Bie förskola 2022-2023 Pdf, 283.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Förskolan Björkvik
Likabehandlingsplan förskolan Björkvik 2022-2023 Pdf, 301.2 kB.

Förskolan Borgen
Likabehandlingsplan förskolan Borgen 2022-2023 Pdf, 330.1 kB.

Förskolan Fågelbo
Pdf, 332.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Likabehandlingsplan förskolan Fågelbo 2022-2023 Pdf, 325.5 kB.

Förskolan Gersnäs
Likabehandlingsplan förskolan Gersnäs 2022-2023 Pdf, 283 kB.

Förskolan Guldregnet
Likabehandlingsplan förskolan Guldregnet 2022-2023 Pdf, 298 kB.

Förskolan Häringe
Pdf, 293.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Likabehandlingsplan förskolan Häringe 2022-2023 Pdf, 298.5 kB.

Förskolan Karamellen
Likabehandlingsplan förskolan Karamellen 2022-2023 Pdf, 759.1 kB.

Förskolan Karossen
Likabehandlingsplan förskolan Karossen 2022-2023 Pdf, 330.2 kB.

Förskolan Lasstorp
Likabehandlingsplan förskolan Lasstorp 2022-2023 Pdf, 285.6 kB.

Förskolan Mysak
Likabehandlingsplan förskolan Mysak 2022-2023 Pdf, 305.3 kB.

Förskolan Norrgården
Likabehandlingsplan förskolan Norrgården 2022-2023 Pdf, 284 kB.

Förskolan Näverstugan
Likabehandlingsplan förskolan Näverstugan 2022-2023 Pdf, 278.3 kB.

Förskolan Påfågeln
Likabehandlingsplan förskolan Påfågeln 2022-2023 Pdf, 305.3 kB.

Förskolan Regndroppen
Likabehandlingsplan förskolan Regndroppen 2022-2023 Pdf, 272.6 kB.

Förskolan Räven
Likabehandlingsplan förskolan Räven 2022-2023 Pdf, 289.7 kB.

Förskolan Saltkråkan
Likabehandlingsplan förskolan Saltkråkan 2022-2023 Pdf, 305.3 kB.

Förskolan Stavstugan
Likabehandlingsplan Pdf, 306.1 kB, öppnas i nytt fönster.f Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.örskolan Pdf, 333.1 kB, öppnas i nytt fönster. Stavstugan 2022-2023 Pdf, 306.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Förskolan Sörgården
Likabehandlingsplan förskolan Sörgården 2022-2023 Pdf, 295.9 kB.

Förskolan Tjädern
Likabehandlingsplan förskolan Tjädern 2022-2023 Pdf, 301.1 kB.

Förskolan Trädgården
Likabehandlingsplan förskolan Trädgården 2022-2023 Pdf, 332 kB.

Förskolan Ängstugan
Likabehandlingsplan förskolan Ängstugan 2022-2023 Pdf, 288.8 kB.

Förskolan Örnen
Likabehandlingsplan förskolan Örnen 2022-2023 Pdf, 305.3 kB.

Handlingsplan för språkutveckling

Språkutvecklingsplanen är framtagen av en grupp bestående av språkutvecklare, lärare, logoped, specialpedagog och förskollärare verksamma i Katrineholms kommun. Tanken är att planen, som vilar på aktuella styrdokument och vetenskaplig grund, ska vara ett stöd i det dagliga arbetet för alla som arbetar med barn och ungdomar inom förskola och skola. Planen gäller arbetet med alla barn/elever oavsett modersmål, men då det finns ett behov av extra stöd kring flerspråkiga barn/elever har den delen fått ett större utrymme.

Handlingsplan för språkutveckling 2020 Pdf, 661.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av språkutvecklingsplanen Pdf, 216.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för språkutveckling

Planen för språkutveckling är framtagen av språkutvecklare, lärare, logoped, specialpedagog och förskollärare i Katrineholms kommun. Planen vilar på aktuella styrdokument och vetenskaplig grund. Tanken är att planen ska vara ett stöd i det dagliga arbetet för alla som arbetar med barn/elever. Planen gäller arbetet med alla barn/elever oavsett modersmål.

Handlingsplan för språkutveckling 2020 Pdf, 661.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av språkutvecklingsplanen Pdf, 216.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning

Katrineholms kommun har som mål att öka måluppfyllelsen för våra elever. En ökad
målmedvetenhet hos eleverna bidrar till ökad motivation för lärande och en starkare framtidstro. Alla barn och elever, oavsett könstillhörighet och bakgrund, ska ha möjlighet till en bra utbildning och ges förutsättningar att nå goda resultat.

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning Pdf, 223.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för matematikutveckling

Handlingsplan har tagits fram av en grupp bestående av förskollärare, matematiklärare och speciallärare. Syftet med handlingsplanen är att matematikutvecklingen inom Katrineholms skolor ska ske i ett F-19 perspektiv och som en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att uppnå målen med matematiksatsning (PISA 2015) som fastslagits av Bildningsnämnden.

Handlingsplan matematikutveckling 2019-2020 Pdf, 24.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Jämställdhetsintegrering

Den här strategin är framtagen för att visa på hur bildningsförvaltningen ser på samt genomför jämställdhetsintegrering på ett hållbart sätt. I dokumentet hittar du vad som ligger till grund för strategin samt i slutet praktiska exempel på hur vi idag, 2019, gör för att integrera jämställdhetsarbetet.

Strategi för hållbar jämställdhetsintegrering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan för mottagande av nyanlända

Kommunen har genom Bildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för hur bemötandet av nyanlända barn och ungdomar skall genomföras.

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn i förskola och förskoleklass Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.