/

Etablera ditt företag

Katrineholm är en medelstor svensk kommun med ett utmärkt strategiskt läge mitt i tillväxtregionen.

Bild över Katrineholm från ovan
Foto: Johan Klinthammar

Etableringsområden

Katrineholm kan erbjuda planlagd etableringsmark på två områden, Logistikcentrum och Lövåsen.

Katrineholms Logistikcentrum

Katrineholms Logistikcentrum består av cirka 1 000 000 kvadratmeter mark för etablering av logistikverksamheter. Här finns två terminaler för lossning och lastning av gods. Södra terminalen, som är en vagnslasterminal, har en last- och lageryta på 20 000 kvadratmeter. Den Norra terminalen, som är en kombiterminal, har en last- och lageryta på cirka 65 000 kvadratmeter. Båda terminalerna är elektrifierade och kan ta emot fullånga tåg.
Läs mer om Katrineholms Logistikcentrum och de aktörer som finns på området idag. Länk till annan webbplats.

Lövåsen-

Handelsområdet Lövåsen har sedan 2006 expanderat betydligt och många aktörer har etablerat sig i området. Det finns ytterligare 500 000 kvadratmeter mark för etableringar.