/

Konst Bibliotek

Vi vill ha mer konst i kransorterna! Kulturförvaltningen vill att fler som är bosatta i Katrineholms kransorter ska få ta del av konst i sin hembyggd. För att det ska kunna ske arbetar vi just nu med ett konstprojekt som heter Konst ♥ Bibliotek. Meningen med projektet är att skapa konst i kommunens kransorter, öka medborgarinflytandet och visa på kopplingar mellan konst och litteratur.

Projektet ska resultera i ett antal konstverk som ska placeras inomhus i kommunens filialbibliotek. Filialbiblioteken är placerade i Sköldinge, Björkvik och Julita. Bosatta och andra som har anknytning till orten kommer att arbeta tillsammans med utvalda konstnärer.

Medborgardialog och lokal förankring är en viktig del av projektet. Därför vill vi samarbeta med till exempel lokala föreningar, hembygdsföreningar, äldreboende eller skola aktuella.

Bilden föreställer en del av filialbiblioteket i Julita

Filialbiblioteket i Julita.

Vill du vara med?

Medborgarna som deltar får träffa konstnärer och vara med och inspirera till konstverket. Vi kommer till exempel att samtala, ha workshops eller skapa. De färdiga konstverken kommer där med inspireras av platsen, ortens andan eller historien i Sköldinge, Björkvik eller Julita. Vi kommer att träffas vid ett antal tillfällen i filialbiblioteket eller på annan lämplig plats. Inga kreativa förkunskaper krävs och vi bjuder på fika!

Som medborgare kan du bidra till din ort och miljön i filialbiblioteken, för en mer levande landsbygd.

Har du frågor om projektet eller vill du vara med?
Kontakta konstsamordnare Sofia Lycke, sofia.lycke@katrineholm.se

Vi vill ha din anmälan senast 7 juni 2024.