/

Ceremonier & högtider

För dig som ska anordna en ceremoni eller högtid.

Borgerlig vigsel

Om ni vill gifta er borgerligt kontaktar ni skattemyndigheten för att beställa blanketter. De blanketter ni behöver är: 

Ni som vill gifta er borgerligt kan göra en förfrågan om tid för borgerlig vigsel Länk till annan webbplats. via e-tjänst, eller kontakta vigselförrättare direkt för att boka tid och plats för bröllpet. 

Vigselförrättare

Ni kommer överens med vigselförrättaren var bröllopscermonin ska ske. Bröllopet kan ske i princip var som helst. Att gifta sig borgerligt är gratis, men vigselförättaren har rätt att begära reseersättning.  

Vittnen till vigseln

Om ni inte har egna vittnen och vigseln äger rum centralt i Katrineholm och under kontorstid, kan tjänstemän på Gröna Kulle tillfrågas om de har möjlighet att närvara som vittnen.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiösa inslag. Det finns inga bestämmelser om hur den ska ordnas. Du som är anhörig kan välja lokal, musik, sång och andra inslag. 

Begravningsförrättare

Saknar dödsboet tillgångar?

Om dödsboet saknar tillgångar till begravning kan socialförvaltningen i vissa fall bevilja bistånd till begravningskostnader. Då gör du en dödsboanmälan.

Medborgarskapsceremoni

Är en lagstadgad ceremoni som anordnas av Katrineholms kommun en gång per år. Bakgrunden är att medborgarskap ska grundas på samhörighet. Därför ska alla kommuner anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.

En gång om året bjuder Katrineholms kommun in till en mottagning för att uppmärksamma våra nya medborgare. Inbjudan skickas till dig som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit svensk medborgare.

Allmänna flaggdagar i Katrineholms kommun

Kommunens officiella flaggstång finns vid stadshuset Gröna kulle.

Allmänna flaggdagar för Katrineholms kommun

Kommunens officiella flaggstång finns vid stadshuset Gröna kulle.

 • 1 januari, nyårsdagen
 • 28 januari, H M Konungens namnsdag
 • 12 mars, Kronprinsessan Viktorias namnsdag
 • Påskdagen
 • 30 april, H M Konungens födelsedag
 • 1 maj
 • 9 maj, Europadagen (Europaflaggan)
 • Pingstdagen
 • 17 maj, Norges nationaldag (Norska flaggan)
 • 29 maj Veterandagen
 • 5 juni, Danmarks nationaldag (Danska flaggan)
 • 6 juni, Sveriges nationaldag
 • 17 juni, Islands nationaldag (Isländska flaggan)
 • Midsommardagen
 • 14 juli, Kronprinsessans Viktorias födelsedag
 • 8 augusti, H M Drottningens namnsdag
 • 24 oktober, FN-dagen (FN-flaggan)
 • 6 november, Gustaf-Adolfdagen
 • 6 december, Finlands nationaldag (Finska flaggan)
 • 10 december, Nobeldagen
 • 19 december, Katrineholms kommuns födelsedag
 • 23 december, H M Drottningens födelsedag
 • 25 december, Juldagen
 • Regnbågsflaggan hissas vid Stockholm Pride och vid Katrineholm Pride.

Flaggning vid andra tillfällen än vid de officiella flaggdagarna

Flaggning vid andra tillfällen än de officiella flaggdagarna avgörs av
kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören. Flaggning vid
jubileer, dödsfall etcetera kan ske på andra än kommunens officiella
flaggstång efter beslut av verksamhetsansvarig.