/
/

Skicka faktura till kommunen

Katrineholms kommun tar i första hand emot elektroniska fakturor.

Skicka e-faktura

Skicka e-faktura i formatet Peppol 3 via Peppolnätverket eller Svefaktura via vantjänsten CGI Sverige AB (BTS.

Elektronisk mottagaradress

  • PEPPOL-ID 0007:2120000340
  • GLN 7362120000340
  • Organisationsnummer 2120000340

Ni som inte kan leverera e-faktura

Pappersfakturor skannas och skickas per mejl som e-postfakturor till kfaktura@katrineholm.se. Flera fakturor kan skickas i samma mejl. Varje faktura med bilagor måste levereras som en pdf eller tif-fil.

Att tänka på vid all fakturering

Fakturan ska vara ställd till Katrineholms kommun. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Obligatoriska uppgifter på fakturan:

  • Fakturareferens
  • Moms- eller organisationsnummer
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum eller betalningsvillkor
  • Faktura- och momsbelopp

Orderreferens

När ni som leverantör mottar en inköpsorder via e-handelssystemet eller rekvisition ska ordernumret returneras i fakturan. Ordernumret har formen IN+datum+löpnummer, till exempel IN190601-1. Ordernummer placeras i InvoiceLine/OrderLineReference (Svefaktura). När orderreferens inte kan lämnas ska beställarreferens anges.

Beställarreferens

Beställaren ansvarar för att lämna en referens. Referensen skrivs med versaler och utan mellanslag. Referensen består av prefix ZX följt av 8 siffror. Totalt 10 tecken till exempel ZX12341234. Beställarreferens placeras i fältet RequisitionistDocumentReference (Svefaktura).

Fakta om förändringarna kring fakturering

Katrineholms kommun har den 1 januari 2019 bytt affärssystem och vantjänst; växel för elektroniska meddelanden. Vårt avtal med vantjänsterna InExchange, Pagero och Opus Capita har avslutats. Ny leverantör är CGI Sverige.

Lag om krav på e-faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av kommunen ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Lagen trädde i kraft den 1 april 2019. Från det datumet gäller e-faktura för er som är leverantör till kommunen. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Läs mer om lagkravet i frågor och svar obligatorisk efaktura.länk till annan webbplats

Kontakt

Ekonomi och upphandlingsavdelningens support

Telefon: 0150-48 80 05