/
/

Avgifter 2020 äldreomsorg

Uppgiftsskyldighet

För att beräkna din avgift ska du fylla i och skicka in dina uppgifter om inkomst till vård- och omsorgsförvaltningen. Om du inte skickar in dina inkomstuppgifter betalar du automatiskt högsta avgift. Du är själv skyldig att informera kommunen om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka din avgift. Exempelvis ändrad inkomst, boendekostnad eller bostadsbidrag.

Kommunen hämtar automatiskt in uppgifter om följande pensioner:

 • Inkomstpension
 • Garantipension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Änkepension

Du kan lämna uppgifter om inkomster för beräkning av avgifter i vår e-tjänst och blankettlänk till annan webbplats.

Autogiro

För att beräkna din avgift ska du fylla i och skicka in dina uppgifter om inkomst till vård- och omsorgsförvaltningen. Om du inte skickar in dina inkomstuppgifter betalar du automatiskt högsta avgift. Du är själv skyldig att informera kommunen om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka din avgift. Exempelvis ändrad inkomst, boendekostnad eller bostadsbidrag.

Du kan ansöka om autogiro i vår e-tjänst och blankett.länk till annan webbplats

Hembesök av legitimerad personal (sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut) hos patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården:

 • 200 kronor per besök.

Legitimerad personal bedömer behovet. Avgiften motsvarar Region Sörmlands patientavgifter inom primärvården.

Från den dag du fyller 85 år är alla hembesök avgiftsfria. Däremot får du betala för uteblivet besök.

Boende i vårdboende och gruppboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är på 24-50 kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och cirka 10-20 kvadratmeter av gemensamhetsytorna.

Hyrorna är indelade i fyra olika nivåer efter formen av boende:

 • ≥ 32 kvm med trinett och sovalkov 5 177 kronor/månad
 • ≥ 38 kvm med trinett 5 177 kronor/månad
  Finns på Furuliden, Yngaregården och
  Almgården

 • 33 kvm utan trinett 4 762 kronor/månad
  Finns på Igelkotten

 • 24 kvm utan trinett 4 214 kronor/månad
  Finns på Almgården och Yngaregården

 • Enkelrum Lövåsens vårdboende 5 177 kronor/månad

 • Dubblett på boende 5 919 kronor/månad
 • 100 kronor per byxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i särskilt boende.
 • Patientavgift inkontinenshjälpmedel = 100 kronor per förskrivning.

Patientavgiften gäller inte de som bor på särskilt boende och LSS-boende.
Landstinget ansvarar för brukare som bor i enskilt boende.
Kommunen ansvarar för vuxna brukare, vars åldersgrupp ska harmonisera med hemsjukvården och särskilt boende.

Matlåda levererad till hemmet

Enstaka portioner

 • Lunch 59 kronor per dag

Månadsabonnemang (beräknas på 30 dagar per månad)

 • 1 770 kronor per månad

Måltider på särskilt boende för äldre

 • 3 536 kronor per månad

Måltider vid dagverksamhet

 • 77 kronor per dag. I priset ingår lättfrukost, lunch och kaffe

Måltider vid korttidsvistelse/avlastning 

 • 118 kronor per dag

Måltider på vårdboendenas och servicehusens restauranger

 • Frukost 24 kronor per dag
 • Lunch 64 kronor per dag
 • Kvällsmåltid 32 kronor per dag
 • Dessert 6 kronor per dag
 • 400 kronor per månad eller 100 kronor per vecka vid kortvariga behov

Kommunen tar ut en avgift, så kallad maxtaxa för vård och omsorg. Avgiften regleras av Socialtjänstlagen och gäller för service- och omvårdnadsinsatser. En insats kan vara städning, tvättning, handling, omvårdnad, trygghetslarm, korttidsboende och boendestöd.

Avgiften för boendestöd gäller oavsett om du bor i ordinärt eget boende eller inom socialpsykiatrins boenden i andra hand.

Från den 1 februari 2020 är maxtaxan högst 2 125 kronor per månad.

Avgiften är inkomstprövad och styrs av inkomst och boendekostnad.
Utförlig information med räkneexempel finns i broschyren.

 • 275 kronor per månad (högsta avgift).

Avgiften för service- och omvårdnad samt mat kan minskas om du är bortrest eller vistas på sjukhus. Avgiften minskas enligt särskilda regler vid frånvaro. Avgiften för trygghetslarm förändras inte.

Du kan ansöka om reducerad omvårdnadsavgift om du måste betala hyra för din gamla bostad när du flyttar till särskilt boende.

Avgiften kan reduceras upp till tre månader. En reducerad avgift kan aldrig bli högre än maxtaxan.
Om du har kapital som är mer än ett basbelopp kan du inte få reducerad avgift.

När du ansöker ska du lämna inkomstförfrågan samt bifoga följande:

 • Kopia på hyresavi
 • Kontoutdrag från din bank
 • Kopia på uppsägning av hyresrätt
 • Om du äger en bostadsrätt eller villa ska du kunna visa att försäljningen är påbörjad.

Har du frågor kan du kontakta avgiftshandläggaren.

Du kan ansöka om reducerad omvårdnadsavgift i vår e-tjänstlänk till annan webbplats.

 • Stöd till anhöriga
 • Fixar Malte
 • Hembesök av handläggare
 • Hemtjänstcafé
 • Hembesök av legitimerad personal (sjuksköterska, fysitoterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut) hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården eller är över 85 år
 • Inkontinenshjälpmedel (gäller boende på särskilda boenden)
 • Uppsökande verksamhet för 80-åringar
 • Utryckning av larmpatrullen (kräver beslut om larm)
 • Viss underhållning på särskilda boenden 

Avgiftsfria tjänster som kräver beslut

 • Avlastning i hemmet upp till 20 timmar per månad
 • Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
 • Insatser av nattpatrullen (när du har bistånd i övrigt)
 • Telefontjänst (möjlighet att bli uppringd dagligen av hemtjänstpersonal)

Kontakt

Avgiftshandläggare

Telefontid: måndag-fredag 9-11