/
/

Stöd till äldre

Äldreomsorgen ska bidra till att äldre och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva ett aktivt och självständigt liv.

Kaffestund

Stödet grundas på ett hälsofrämjande synsätt och ska vara anpassat och utformat så att det stödjer och utvecklar förmågan och oberoendet samt bidrar till ett meningsfullt liv.

Socialtjänstlagen styr vilket stöd du har rätt till.

Kontakt

Vård och omsorg Direkt

Telefon: 0150-48 80 30

Telefontid: måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16
Besök: Upplandsgatan 2, Katrineholm
länk till annan webbplats