/

Klimat & hållbarhet

Vi arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Katrineholm. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbar utveckling i Katrineholms kommun. Den här sidan uppdateras kontinuerligt.

Baltic Sea City Accelerator Club

Katrineholms kommun har blivit utsedd av Race For The Baltic som operativ partner för Baltic Sea City Accelerator Club. Nätverket utgör en plattform som rustar kommuner runt Östersjön med kunskap och verktyg för att främja projekt som förbättrar den lokala vattenkvaliteten och minskar övergödningen av Östersjön. Läs mer om arbetet på nätverkets sida här på vår webb.

Hålbarhet och Agenda 2030

På vår sida om Agenda 2030 kan du läsa mer om hur vi arbetar med att uppnå de globala målen i Katrineholm. Informationen är indelad i de tre kategorierna social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhetsrapporten 2023

2021 lanserade vi Katrineholms kommuns första samlade hållbarhetsrapport. Länk till annan webbplats. Syftet med rapporten är att synliggöra, utveckla och förbättra Katrineholms kommuns arbete med hållbar utveckling.

2024 har vi lanserat vår fjärde hållbarhetsrapport. Rapporten beskriver vilka hållbarhetsfrämjande insatser som vi genomförde under 2023, men också vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som vi står inför. Här kan du läsa hållbarhetsrapporten 2023 för Katrineholms kommun. Pdf, 4.9 MB.

Tidigare hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapport 2020 för Katrineholms kommun Länk till annan webbplats.
Hållbarhetsrapport 2021 för Katrineholm kommun Länk till annan webbplats.
Hållbarhetsrapport 2022 för Katrineholms kommun Pdf, 964.7 kB.

Plantera för planeten & Katrineholm

Vi vill bidra till större biologisk mångfald i Katrineholms kommun. Blommor är vackra att titta på - men de är också viktiga! De skapar livsmiljöer för insekter och bidrar till djurens överlevnad. Blommor bidrar till insekters livsmiljö genom att producera nektar, en söt vätska som många insekter gillar. När insekten besöker blomman hjälper den till med att pollinera blomman genom att röra sig i blomman. När insekten rör sig i blomman överförs pollen från växtens ståndare till pistillen så att det kan bildas frukter och fröer. Insekterna äts sedan av bland annat fåglar, grodor och ödlor.

Vi har i år (2024) tema om biologisk mångfald i kommunens planteringar och kommer också odla flera ytor med en fröblandning från Impecta Fröhandel som vi samarbetar med i projektet plantera för planeten. Läs mer om arbetet i vår nyhet som finns här på vår hemsida. Länk till annan webbplats.

För bättre vatten - inspirationsdagar i Katrineholm 24-25 januari

Den 24-25 januari var Katrineholms kommun värd för en konferens med tema "bättre vatten". Över 200 personer med olika professioner deltog på plats eller digitalt med en spridning av deltagare från hela Norden. Syftet med dagarna var att ge inspiration och konkreta exempel på vad kommuner, länsstyrelser, vattenvårdsförbund och andra organisationer kan göra för att öka åtgärdstakten i arbetet med miljögifter. En viktig konferens som genomförs inom LIFE IP-projektet.

Fokus var på PFAS-föroreningar. Inledde dagarna gjorde kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) och deltagarna fick bland annat ta del av följande föreläsningar:

Källspårning – exempel från större och mindre kommuner
Metoder för källspårning
Jenny Herbertsson och Christoffer Lundgren Björnqvist, Katrineholms kommun

Kommunikation om miljögifter – hur skapar vi medvetenhet?
Varför är kommunikation viktigt?
Rosita Ericsson, LIFE IP Rich Waters

PFAS och kostrekommendationer i fisk
Maria Pettersson, Stockholms stad

Åtgärder – exempel och pågående projekt
Fallstudie: Branden på elektronikåtervinningsföretaget i Katrineholms kommun – vad hände och vilka åtgärder vidtogs?
Christoffer Lundgren Björnqvist och Patrik Johansson, Katrineholms kommun, och Christian Andersson och Andreas Mokvist, Västra Sörmlands räddningstjänst

Läs mer om konferensen i vår nyhet som du hittar här på katrineholm.se

KlimatTisdag

Tillsammans med våra skolelever arbetar vi för att ta fram en ny klimatstrategi. Vi kallar konceptet KlimatTisdag. På vår sida för arbetet kan du läsa mer om vad som sker.