/

Kulturskolan i förskola & skola

Kulturskolan samarbetar med alla förskolor och skolor i kommunen. Vi tar emot barn- och elevgrupper men kommer också ut till er på förskolan/skolan.

bild på en fiol

Kulturskolan i förskolan

Alla förskolor i Katrineholms kommun har möjlighet att boka in sig till Kulturskolans musiklek/musikväska. Det är avgiftsfritt och man kan komma till oss eller få besök på sin egen förskola.

Musiklek & Musikväskan

Musik och lek i en härlig blandning! Tillsammans med pedagoger från Kulturskolan blir ni lotsade in i musiklekens underbara värld. Vi sjunger, dansar, spelar musik och ha roligt tillsammans. Vi ser det som en förstärkning av arbetet med de estetiska uttrycksätten och även som fortbildning med tips på bra metodik för er pedagoger inom skola & förskola.

Sjunga, dansa, ramsa

Åldersgrupper: Förskola
Tid: enligt övernskommelse
Ledare: Lena Westling
Gruppstorlek: max 15 barn
Lokal: enligt överenskommelse
Kostnad: gratis
Anmälan: lena.westling@katrineholm.se

Musikväskan med berättande

Åldersgrupper: Förskola
Tid: enligt övernskommelse
Ledare: Felicia Nielsen
Gruppstorlek: max 15 barn
Lokal: enligt överenskommelse
Kostnad: gratis
Anmälan: felicia.nielsen@katrineholm.se

Rytmik i förskoleklass

Åldersgrupper: Förskola
Tid: enligt övernskommelse
Ledare: Felicia Nielsen
Gruppstorlek: max 15 barn
Lokal: enligt överenskommelse
Kostnad: gratis
Anmälan: felicia.nielsen@katrineholm.se

Kulturskolan i grundskolan

Vi bygger upp en plan för att alla elever ska få ta del av kulturverksamhet genom Kulturskolan:

 • Alla förskoleklasser kommer till Tallåsskolans aula och medverkar i storsjung tillsammans med Kulturskolans lärare. Inbjudan skickas ut varje år
 • Alla elever i årskurs 1 kommer till Brandstationen till vår utbildning/föreställning en obligatorisk utbildning i samarbete med Räddningstjänsten. Inbjudan skickas ut varje år
 • Alla elever i årskurs 2 kommer in till Kulturskolan under sex veckor på kulturfredag – bild&form, stråk, blåa, rörelse, teater och sång. Inbjudan och schema skickas ut varje läsår
 • Alla elever i årskurs 3 får lyssna, se och medverka i vår skolturné som vi nu har flyttat till Turbinen, Perrongen. Inbjudan skickas ut varje år

Kulturskolan erbjuder:

Kulturskolan kan även erbjuda olika projekt för skolorna i vår kommun. Är ni intresserade av att vi kommer så hör av er till Kulturskolan

 • Astrid Lingren projekt årskurs 1-3
 • Jorden runt projekt årskurs 4-6
 • Teater För Hälsa årskurs 7-9
 • Musik & Rytmik för anpassad skola
 • Kulturskolan samordnar Skapande skola för förskoleklass upp till årskurs 9 i hela kommunen och våra lärare medverkar också i Skapande skola-verksamhet på många skolor. Läs mer längre ner på sidan

Samarbete med musikklasserna

Kulturskolans lärare leder flera ensembler inom musikklasserna.
Varje år samarbetar Kulturskolan med musikklasserna vid konserter/föreställningar.

Läsår 2024/25 erbjuder vi följande:

 • Musikfritids på Stensätter
  För mer information kontakta sarah.carlsson@katrineholm.se
 • Klassorkester på Nyhem
  För mer information kontakat fredrik.lindgren5@katrineholm.se

Kulturskolan på gymnasiet


Visste du att du kan räkna in kurser du går på Kulturskolan i dina gymnasiepoäng? Det är något alldeles nytt för i år, och det känns kul att kunna erbjuda det här för alla våra musikälskande elever.

Individuellt val ingår i alla gymnasieprogram. Du väljer individuellt val inför årskurs två och tre i gymnasiet. Kurserna heter Instrument eller sång 1 (100 p) och Musikproduktion 1 (100 p). Du slipper då också betala din terminsavgift till Kulturskolan.

För dig som tycker om musikproduktion eller att sjunga och spela är det ett gyllene tillfälle att få in ditt intresse i din gymnasiekursplan.
Du kan välja ett gymnasieprogram med helt annan inriktning, men ändå kunna fortsätta med ditt musikintresse.

Om du har frågor, hör gärna av dig till din studie- och yrkesvägledare.

Lärare från Kulturskolan möter elever i förskoleklass och spelar klassisk kammarmusik. Vid tre tillfällen möter lärarna samma barngrupp.
Lärarna spelar stycken i olika stil och låter barnen måla och tala om musiken, och man har också målat stämningarna i de olika styckena.

Barnen har också komponerat musik tillsammans.
Tre tillfällen ger eleverna en god chans att bekanta sig med en musikstil som man annars kanske inte är så van vid. 

Allting avslutas med en konsert i Musikens Hus.

Alla elever i årskurs två i Katrineholms kommun har möjlighet att tillsammans med sina klasskamrater och lärare besöka Kulturskolan. Varje fredag under en sexveckorsperiod får eleverna spela musik, dansa, sjunga och arbeta i bildsalen. Efter sex veckor kommer nya årskurs tvåor.

Alla barn är i behov av att bli sedda och att få stöd.
När ett barn har svårigheter kan förskola och grundskola behöva hjälp att ge särskilt stöd. Den hjälpen kan Elevhälsan ge till rektorsområdena på uppdrag av rektor.
Här presenteras ett samarbete mellan Elevhälsan och Kulturskolan i Katrineholm.

Elevhälsan

Elevhälsans uppgift är densamma som för skolan som helhet, att i samarbete med hemmen:

 • främja lärande
 • överföra och gestalta de grundläggande värdena
 • främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Elevhälsan arbetar med att främja god hälsa hos alla elever, men har fokus på elever som är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande.

Rutin för ansökan om Kultur för hälsa Pdf, 103.8 kB.

Ansökan till Kulturskolan om Kultur för hälsa Pdf, 68.2 kB.

Kulturskolan

Kulturskolans uppdrag utgår från Kulturplanen för barn och unga i Katrineholms kommun. I kulturplanen beskrivs värdet av kultur för både personlig utveckling, språkförmåga, kunskapsutveckling, hälsa, samhällsuppbyggnad och samhörighet mellan människor.

Kultur för Hälsa

Samarbetet mellan Elevhälsan och Kulturskolan kallas Kultur för Hälsa. Många gånger har en elev ett speciellt intresse. Genom Kultur för Hälsa får eleven möjlighet att utveckla detta intresse i form av en kulturell aktivitet på Kulturskolan. Eleven kan få lektioner i musik, bild&form, dans eller teater. Insatsen bygger på övertygelsen att människan utvecklas bäst i frivilligt valda aktiviteter som innehåller skapande verksamhet, socialt samspel och höga förväntningar.

”När det gäller barn tror vi att mental stimulans, inklusive kulturell sådan, särskilt under de tidigaste åren, kan ha avgörande betydelse för hjärnans utveckling och för kognitiv, emotionell och social förmåga. Det är därför mycket angeläget att forskning kring kulturella aktiviteters hälsoeffekter görs på barn, som följs under lång tid framåt” (Professor emeritus Töres Theorell)

Kulturskolan har ett nära samarbete med musikklasserna i Katrineholm. Vi anordnar vissa konserter ihop och vi har även en del ensemblelektioner för eleverna på Kulturskolan.

För att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet på ett nationellt plan avsätter regeringen, genom Kulturrådet, årligen pengar på samverkan mellan grundskola och kulturliv. Satsningen kallas Skapande skola.

Genom Skapande skola får eleverna i klass F-9 möta kulturutövare av olika slag. Insatserna ska genom konstnärlig verksamhet och estetiskt lärande öka lusten, motivationen och måluppfyllelsen för eleverna.

Skapande skola i Katrineholm

Sedan 2010 har eleverna i Katrineholms kommun fått ta del av satsningen Skapande skola.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Hanna Olsson, Verksamhetschef Kulturskola/KomTek
Telefon: 0150-57330
Mejl: hanna.olsson@katrineholm.se

 

Alla lärare på Kulturskolan medverkar i en musikteaterföreställning som ska underhålla och ge elever i årskurs 3 inspiration att själva söka till Kulturskolan eller på annat sätt vilja uttrycka sig med estetiska medel.

Föreställningen Smokey är ett samarbete med Västra Sörmlands Räddningstjänst. Kulturskolan ger en musikteaterföreställning på brandstationen. Vi bjuder in kommunens alla årskurs ettor till en härlig föreställning med spänning, dramatik och mycket musik. Brandstationes personal lär oss släcka brand i kläder och hur du använder brandsläckare. Kom och ha en rolig förmiddag med oss!

Föreställningen är varje år vecka 37 och en obligatorisk utbildning.

Kulturskolan arbetar med språkutveckling. Vår utgångspunkt är "det vidgade språkbegreppet" som bl.a. innebär att alla har många olika språk, i betydelsen "meningsskapande" och "kommunikation". Alla barn behöver få arbeta med sina olika språk, få uttrycka sig, känna glädjen till språk, att få känna att "jag har något att berätta".

En av Kulturskolans lärare, Liselott Karlsson-Selén, har ett särskilt uppdrag inom förvaltningen att bidra till språkutveckling med estetisk inriktning. Liselott kan gå in i kortare eller längre perioder av gemensamt utvecklingsarbete, handledning, fortbildning eller arbete i barngrupp.
En idé kan vara att Liselott kommer till en förskola, ett arbetslag eller någon annan grupp av lärare för ett antal tillfällen med övningar, uppföljning och handledning.

Kontakt: liselott.karlsson-selen@katrineholm.se

Kulturskolan bjuder in alla förskoleklasser till en fantastisk konsert i Tallåsaulan. Där står Kulturskolans personal på scen och spelar, sjunger och dansar.

En av Kulturskolans pedagoger åker runt till de flesta förskoleklasser och övar lite sånger tillsammans med eleverna så att alla kan sjunga med under självaste Storsjunget. Evenemanget ges varje hösttermin.

Kulturskolan har ett nära samarbete med resursskolan i Katrineholm. Varje vecka kommer klasser hit tillsammans med sina mentorer och får musiklektion.

Mer information

För mer information ring oss gärna på telefon 0150-573 00 eller skicka ett meddelande till kulturskolan@katrineholm.se.