/

Anhörigstöd

Vi vet att det kan vara både positivt och meningsfullt att stödja någon i sin närhet, men ibland kan även anhöriga vara i behov av stöd, för att orka stödja.

Vem kan få anhörigstöd?

Kommunens anhörigstöd är en kostnadsfri service som vänder sig till dig som är anhörig.

En anhörig kan vara någon i familjen, en släkting, en nära vän eller granne. Vilket stöd som passar dig som anhörig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Du behöver inte själv veta vad du vill ha för stöd. Vi upprättar en kontakt så får det växa fram.

Nedan finns information om kommunens olika stödverksamheter till anhöriga.