7 maj 2024 - 24 augusti 2024
kl. 10.00 - 18.00
Kulturhuset Ängeln

Vad händer om ingen längre kan?

Vad händer om kunskapen att använda våra händer faller i glömska? Om ingen längre kan? Vilken typ av samhälle får vi då? Och går det att genom modern teknik bevara och föra vidare kunskap om slöjd och hantverk in i framtiden? Besök utställningen om slöjd, hantverk och immateriellt kulturarv.

Två händer som flätar en korg.

Varm välkommen att besöka nästa hantverksutställning på Kulturhuset Ängeln. Utställningen innehåller verk av sju sörmländska slöjdare och hantverkare, samt filmer och intervjumaterial där personerna i utställningen delar med sig av sin kunskap. De är: Torsten Almén – smed, Sonja Berlin – brickväverska, Jussi Hynynen – smed, Karl-Åke Karlsson – svarvare, Erna-Lill Lindén – korgslöjdare, Lars Norrbom – kakelugnsmakare, och Anja Sundberg – träslöjdare.

Om immateriellt kulturarv

Immateriellt kulturarv är traditioner, seder och bruk som överförts mellan generationer. Exempel är olika former av hantverk, musik och berättandetekniker.

År 2003 antog världsarvsorganisationen Unesco en konvention för tryggandet av det immateriella kulturarvet och som godkändes av Sverige år 2011. Syftet med konventionen är att de undertecknade länderna åtagit sig uppdraget att skapa bättre möjligheter till att sprida ny kunskap kring olika traditioner, vars tekniker och historia riskerar att glömmas bort. Traditionella hantverkstekniker är ett särskilt prioriterat område, som idag blivit särskilt aktuellt på grund av det ökade intresset kring hållbarhet, ekologi och klimat.

Innehållet i utställningen bidrar till en ökad kunskap om slöjd och hantverk och uppmuntrar intresserade till att själva lära sig en slöjd- eller hantverksteknik.

Information

Biljettinformation

Fri entré

Tillgänglighet

Rullstol / Rullator Barnvagn

Arrangör

Katrineholms kommun och Sörmlands Museum