Om webbplatsen

Här hittar du information om hur Viadidakts webbplats är uppbyggd. Du kan även läsa om hur Viadidakt (genom Katrineholms kommun) använder cookies och Dataskyddsförordningen, GDPR.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren.

Det finns två huvudsakliga typer av cookies.

  • Bestående cookies ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • Sessionscookies som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På Viadidakts webbplats används i huvudsak sessioncookies, men för att samla in besöksstatistik använder vi också vissa bestående cookies. Det gör vi för att kunna samla in information om vår mest efterfrågade information och tjänster, som vi sedan kan använda för att förbättra våra kanaler och vår service till dig.

Cookies för webbstatistik

Viadidakt använder analysverktyg som hjälper oss se hur besökare använder webbplatsen. Datan samlas in av de kakor du har satt i din webbläsare och berättar bland annat för oss om du är ny eller återkommande besökare, vilka sidor som är mest populära och om du sökt dig eller klickat dig fram till informationen.

Neka cookies

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Dataskyddsförordningen, GDPR

EU har beslutat om ett nytt regelverk för skydd av personuppgifter. Det kallas dataskyddsförordningen (GDPR) och började gälla den 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen syftar till

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter.
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempels ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder.
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället.

Vad innebär dataskyddsförordningen?

På svensk nivå finns sedan tidigare en grundlag, personuppgiftslagen (PuL) som ger ett skydd för varje persons integritet. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen.

På samma sätt som idag kommer det att vara tillåtet att behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade. Till exempel kan en person ge sitt samtycka till att få synas på kommunens bilder. Personen får då information om hur personuppgiften kommer att hanteras. Och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt.

Vad innebär det för Viadidakt?

Katrineholms kommuns arbete med dataskyddsförordningen innebär att vi:

  • gör konsekvensbedömningar vid behandling av känsliga personuppgifter.
  • har ett dataskyddsombud som särskilt bevakar dataskyddsfrågor.
  • anmäler incidenter kring personuppgifter (exempelvis ett dataintrång) till Datainspektionen.

Hur arbetar Viadidakt med dataskyddsförordningen?

I Katrineholms kommun pågår ett arbete för att vi ska kunna anpassa oss till den nya lagstiftningen. Vi ser den nya lagstiftningen som en möjlighet att på ett mer strukturerat sätt arbeta med personuppgifter. Målet är att hanteringen av personuppgifter ska bli mer effektiv och att skyddet för den enskildas personuppgifter ska bli ännu bättre.

Fakta om dataskyddsförordningen

GDPR står för General Data Protection Regulation, vilket på svenska betyder dataskyddsförordningen. Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL).

Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är Datainspektionen.

Har du frågor om vårt arbete med GDPR?

Då är du välkommen att kontakta:

Svitlana Jelisic
Telefon: 0157-43 00 45 eller 073-322 87 79
Mejl: dataskyddsombud@katrineholm.se

Tillgänglighetsredogörelse för webb

Katrineholms kommuns tillgänglighetsredogörelse beskriver hur Viadidakts webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatskarta

Här ser du hur Viadidakts webbplats är uppbyggd med sidor och undersidor.