Samhällsvetenskapsprogrammet

För dig som är intresserad av samhället ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Programmet är högskoleförberedande.

Elever från samhällsprogrammet sitter runt ett bord, de pratar och ler.

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och resten av världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats.

Du studerar människan som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare, samt samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala, historiska och politiska perspektiv. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Studier i moderna språk ingår.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en god förberedelse för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Du övas i högskoleförberedande arbetssätt genom att läsa vetenskapliga texter, arbeta i projekt, skriva rapporter, ha seminarier samt använda samhällsvetenskapliga metoder som exempelvis intervjuer.

Tre elever sitter framför sina datorer, en av dem ler mot kameran.
Foto: Hanna Maxstad.

Inriktningar

Till årskurs två önskar du inriktning. I dag kan du välja på tre inriktningar.

Samhällsvetenskap

Du lär dig om samhällsstrukturer och livsvillkor i Sverige och andra delar av världen. Du studerar aktuella och historiska händelser med ett internationellt fokus. På så sätt breddar och fördjupar du dina kunskaper om omvärlden och lär dig analysera och förklara samhällsfrågor utifrån olika perspektiv. Den här inriktningen är för dig som är intresserad av internationella frågor och vill lära dig mer om och förstå din omvärld.

Beteendevetenskap

Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare eftersom du bland annat studerar mänskligt beteende, mänsklig utveckling, ledarskap och kommunikation. Vi arbetar ofta utifrån diskussioner, grupparbeten och praktiska övningar.

Medier, information och kommunikation

Du lär dig om mediernas roll i samhället och hur du kan använda dig av dem för att förmedla text, bild och ljud på ett intresseväckande sätt. Du får praktiska och teoretiska kunskaper om medier och medieproduktion och lär dig grunderna i att jobba med tidning, radio, tv, film, webb och sociala medier.

Kurser och programinnehåll

Gymnasiegemensamma kurser: Engelska 5 och 6, Historia 1b, Idrott och hälsa 1, Matematik 1b och 2b, Naturkunskap 1b, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1b, Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Programgemensamma kurser: Filosofi 1, Psykologi 1

Det tillkommer 750 poäng inriktnings- och programfördjupningskurser samt kurser i moderna språk.

 

Utbildingsplan

I utbildningsplanen kan du se vilka kurser du får läsa i programmet. Du kan också se i vilken årskurs du som elev läser kurserna.

Utbildningsplanen kan komma att ändras.

Inriktningar och yrkesutgångar erbjuds i mån av plats och vid tillräckligt många sökande. Betygsurval kan behövas vid fler sökande än platser. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du har frågor om det.

 

Utbildningsplan samhällsvetenskap, samhällsvetenskap

Poäng

ÅK1

ÅK2

ÅK3

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

 

 

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1b

100

100

 

 

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1b

100

100

 

 

Matematik 2b

100

 

100

 

Naturkunskap 1b

100

100

 

 

Religionskunskap 1

50

50

 

 

Samhällskunskap 1b

100

100

 

 

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

100

 

 

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

 

 

 

 

Filosofi

50

 

 

50

Psykologi 1

50

 

50

 

 

 

 

 

 

Moderna språk

200

100

100

 

 

 

 

 

 

Inriktning Samhällsvetenskap

 

 

 

 

Geografi 1

100

 

100

 

Historia 2a

100

 

100

 

Religionskunskap 2

50

 

 

50

Samhällskunskap 2

100

 

100

 

Samhällskunskap 3

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programfördjupning - Elevens val

 

 

 

 

Matematik 3b eller Internationell ekonomi

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programfördjupning - Skolans val

 

 

 

 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

 

 

100

Internationella relationer

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Individuellt val

200

 

100

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 Totalt

2500

 

 

 

 

 

Utbildningsplan samhällsvetenskap, beteendevetenskap

Poäng

ÅK1

ÅK2

ÅK3

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

 

 

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1b

100

100

 

 

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1b

100

100

 

 

Matematik 2b

100

 

100

 

Naturkunskap 1b

100

100

 

 

Religionskunskap 1

50

50

 

 

Samhällskunskap 1b

100

100

 

 

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

100

 

 

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

 

 

 

 

Filosofi

50

 

 

50

Psykologi 1

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderna språk

200

100

100

 

 

 

 

 

 

Inriktning beteendevetenskap

 

 

 

 

Ledarskap och organisation

100

 

 

100

Kommunikation

100

 

 

100

Psykologi 2a

50

 

 

50

Samhällskunskap 2

100

 

100

 

Sociologi

100

 

100

 

 

 

 

 

 

Programfördjupning - Elevens val

 

 

 

 

Matematik 3b eller ungdomskulturer

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Programfördjupning - Skolans val

 

 

 

 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

 

 

100

Etnicitet och kulturmöten

100

 

100

 

 

 

 

 

 

Individuellt val

200

 

100

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 Totalt

2500

 

 

 

 

 

Utbildningsplan samhällsvetenskap, medier information, kommunikation

Poäng

Åk1

Åk2

Åk3


Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

  

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1b

100

100

  

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1b

100

100

  

Matematik 2b

100

 

100

 

Naturkunskap 1b

100

100

  

Religionskunskap 1

50

50

  

Samhällskunskap 1b

100

100

  

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

100

  

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100

  

100

     

Programgemensamma ämnen

    

Filosofi

50

  

50

Psykologi 1

50

 

50

 
     

Moderna språk

200

100

100

 
     

Inriktning medier, information och kommunikation

    

Journalistik, reklam och information 1

100

 

100

 

Medieproduktion 1

100

 

100

 

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

  

100

Psykologi 2a

50

  

50

     

Programfördjupning - elevens val

    

Matematik 3b eller Medieproduktion 2

100

  

100

     

Programfördjupning - skolans val

    

Grafiks kommunikation 1

100

 

100

 

Journalistik, reklam och information 2

100

  

100

Samhällskunskap 2

100

  

100

     

Individuellt val

200

 

100

100

     

Gymnasiearbete

100

  

100


 

   
Totalt

2 500
Programblad

Våra programblad är praktiska A4 som du själv kan ladda ner till din dator eller skriva ut om du vill. De innehåller kortfattad information om programmet.

Programblad Samhällsvetenskapsprogrammet Pdf, 374.3 kB.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller funderingar om programmet kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare. 

Jenny Palm

Telefon: 0150-577 38
Mejl: jenny.palm@katrineholm.se