Barn- och fritidsprogrammet

En lärlingsutbildning med inriktning pedagogiskt och socialt arbete för dig som vill jobba med barn.

Elever sitter och arbetar tillsammans i ett klassrum. En av eleverna tittar in i kameran och ler.
Foto: Hanna Maxstad

Det här är programmet för dig som vill jobba med barn och ungdomar i framtiden. En central del är människors lärande och växande, samarbete och kommunikation samt möten
mellan människor.

Att få chansen att utvecklas som ledare, person och medmänniska. Att få hjälpa andra i deras utveckling samt bli en förebild för barn och unga. Det är vad barn- och fritidsprogrammet är för mig”, berättar eleven Alva.

Att vara gymnasial lärling innebär en unik möjlighet för dig att lära dig ett yrke genom att kombinera jobb på en arbetsplats med studier i skolan. Du får det bästa av två världar och går ut gymnasiet med både en yrkesexamen och arbetslivserfarenhet.

I programmet ingår de kurser som ger dig en grundläggande behörighet för fortsatta
eftergymnasiala studier. Dessa kan du dock välja bort om du inte tycker det är relevant för dig.

Du kommer att göra halva din studietid ute på en arbetsplats och andra halvan på skolan.

Efter utbildningens slut kan du arbeta med barn och ungas utveckling och lärande som barnskötare eller elevassistent.

Inriktningen ger dig även en bra grund för att studera vidare till förskollärare eller lärare.

Från höstterminen 2023 ingår i alla yrkesprogram de kurser som krävs för att nå grundläggande behörighet till högskola. Elever som inte har intresse av vidare studier kan välja bort de kurserna.

På Lindengymnasiet erbjuds inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete på barn- och fritidsprogrammet.

Förskola, skola och fritidshem

Det här är programmet för dig som vill arbeta med människor. Programmets inriktning ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om olika pedagogiska verksamheter som förskola, skola och fritidshem och om att planera och genomföra aktiviteter inom dessa områden.

Pedagogiskt och socialt arbete

Inom inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete läser vi kurser som Barns lärande och växande, Pedagogiskt arbete, Pedagogiska teorier och praktiker, Skapande verksamhet och Specialpedagogik.

Du får möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor lär, utvecklas och växer in i samhället, socialiseras, samt får en inblick i olika teorier om detta. Du läser också om hur olika specialpedagogiska insatser och arbetssätt kan gynna individers utveckling och möjlighet till delaktighet.

Kurser och programinnehåll

Gymnasiegemensamma kurser: Svenska 2, Svenska 3, Engelska 5 och Engelska 6, Matematik 1a, Idrott och hälsa 1, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Svenska/Svenska som andraspråk 1, Religionskunskap 1, Historia 1a1. Svenska 3 och Engelska 6 kan väljas bort.

Programgemensamma kurser: Naturkunskap 1a2, Svenska/Svenska som andraspråk 2, Samhällskunskap 1a2, Hälsopedagogik, Kommunikation, Lärande och utveckling, Människors miljöer, Pedagogiskt ledarskap.

 

Utbildingsplan

I utbildningsplanen kan du se vilka kurser du får läsa i programmet. Du kan också se i vilken årskurs du som elev läser kurserna.

Utbildningsplanen kan komma att ändras.

Inriktningar och yrkesutgångar erbjuds i mån av plats och vid tillräckligt många sökande. Betygsurval kan behövas vid fler sökande än platser. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du har frågor om det.

 

Utbildningsplan barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete

Poäng

ÅK1

ÅK2

ÅK3

 

 

 

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen

 

 

 

 

Engelska 5

100

100

 

 

Engelska 6

100

 

100

 

Historia 1a1

50

50

 

 

Idrott och hälsa 1

100

50

50

 

Matematik 1a

100

100

 

 

Naturkunskap 1a1

50

50

 

 

Religionskunskap 1

50

 

 

50

Samhällskunskap 1a1

50

 

 

50

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

100

 

 

Svenska 2/ Svenska som andra språk 2

100

 

100

 

Svenska 3 / Svenska som andra språk 2

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Programgemensamma ämnen

 

 

 

 

Hälsopedagogik

100

 

100

 

Naturkunskap 1a2

50

50

 

 

Kommunikation

100

100

 

 

Lärande och utveckling

100

100

 

 

Människors miljöer

100

100

 

 

Pedagogiskt ledarskap

100

50

50

 

Samhällskunskap 1a2

50

 

 

50

 

 

 

 

 

Inriktningsgemensamma ämnen - Pedagogiskt- och socialt arbete - lärling

 

 

 

 

Pedagogiskt arbete

200

200

 

 

Socialt arbete 1

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Programfördjupning

 

 

 

 

Aktivitetsledarskap (PEDAKI00S)

100

 

100

 

Aktivitestledarskap (PEDAKI00S1)

100

 

 

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

 

50

50

Skapande verksamhet

100

 

100

 

Etnicitet och kulturmöten

100

 

 

100

Specialpedagogik 1

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Individuellt val

200

 

100

100

 

 

 

 

 

Gymnasiearbete

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Totalt

2700

 

 

 

Programblad

Vårt programblad för barn- och fritidsprogrammet Pdf, 202.4 kB. är en praktisk A4 som du själv kan ladda ner eller skriva ut om du vill. Den innehåller kortfattad information om programmet.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller funderingar om Barn-och fritidsprogrammet kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Karin Hagemar Falk

Telefon: 0150-577 95
Mejl: karin.hagemar.falk@katrineholm.se