Barn- och fritidsprogrammet

En lärlingsutbildning med inriktning pedagogiskt och socialt arbete för dig som vill jobba med barn.

Elever sitter och arbetar tillsammans i ett klassrum. En av eleverna tittar in i kameran och ler.
Foto: Hanna Maxstad

Det här är programmet för dig som vill jobba med barn och ungdomar i framtiden. En central del är människors lärande och växande, samarbete och kommunikation samt möten
mellan människor.

Att få chansen att utvecklas som ledare, person och medmänniska. Att få hjälpa andra i deras utveckling samt bli en förebild för barn och unga. Det är vad barn- och fritidsprogrammet är för mig”, berättar eleven Alva.

Att vara gymnasial lärling innebär en unik möjlighet för dig att lära dig ett yrke genom att kombinera jobb på en arbetsplats med studier i skolan. Du får det bästa av två världar och går ut gymnasiet med både en yrkesexamen och arbetslivserfarenhet.

I programmet ingår de kurser som ger dig en grundläggande behörighet för fortsatta
eftergymnasiala studier. Dessa kan du dock välja bort om du inte tycker det är relevant för dig.

Du kommer att göra halva din studietid ute på en arbetsplats och andra halvan på skolan.

Efter utbildningens slut kan du arbeta med barn och ungas utveckling och lärande som barnskötare eller elevassistent.

Inriktningen ger dig även en bra grund för att studera vidare till förskollärare eller lärare.

Från höstterminen 2023 ingår i alla yrkesprogram de kurser som krävs för att nå grundläggande behörighet till högskola. Elever som inte har intresse av vidare studier kan välja bort de kurserna.

På Lindengymnasiet erbjuds inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete på barn- och fritidsprogrammet.

Förskola, skola och fritidshem

Det här är programmet för dig som vill arbeta med människor. Programmets inriktning ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om olika pedagogiska verksamheter som förskola, skola och fritidshem och om att planera och genomföra aktiviteter inom dessa områden.

Pedagogiskt och socialt arbete

Inom inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete läser vi kurser som Barns lärande och växande, Pedagogiskt arbete, Pedagogiska teorier och praktiker, Skapande verksamhet och Specialpedagogik.

Du får möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor lär, utvecklas och växer in i samhället, socialiseras, samt får en inblick i olika teorier om detta. Du läser också om hur olika specialpedagogiska insatser och arbetssätt kan gynna individers utveckling och möjlighet till delaktighet.

Programinnehåll

Gymnasiegemensamma kurser: Svenska 2, Svenska 3, Engelska 5 och Engelska 6, Matematik 1a, Idrott och hälsa 1, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Svenska/Svenska som andraspråk 1, Religionskunskap 1, Historia 1a1. Svenska 3 och Engelska 6 kan väljas bort.

Programgemensamma kurser: Naturkunskap 1a2, Svenska/Svenska som andraspråk 2, Samhällskunskap 1a2, Hälsopedagogik, Kommunikation, Lärande och utveckling, Människors miljöer, Pedagogiskt ledarskap.

Programinnehållet här ovanför gäller för elever som söker till och börjar gymnasiet till höstterminen 2024. För elever som söker till och ska börja gymnasiet till höstterminen 2025 kommer vi uppdatera programinnehållet så det stämmer överens med ämnesbetygsreformen Gy25.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller funderingar om Barn-och fritidsprogrammet kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Karin Hagemar Falk

Telefon: 0150-577 95
Mejl: karin.hagemar.falk@katrineholm.se