/

Publicerad:

En investeringsbudget på 1.3 miljarder

Näringslivsnytt nr 9: Med 1.3 miljarder kronor i investeringsbudget för de kommande tre åren förstärker Sörmland Vatten VA-nätet och kopplar samman vattentäkten vid Forssjö med KFV-områdets norra delar i Äs, Julita och Ättersta på andra sidan Öljaren. Sörmlands Vatten VA chef Anna Axelsson berättar.

Läs Näringslivsnytt nr 9 2023 Länk till annan webbplats.

Om Näringslivsnytt

Näringslivsnytt är ett nyhetsbrev som ges ut till Katrineholms näringsliv samt till personer som önskar få den. Den ges ut 10 gånger per år (ej december och juli).

Näringslivsnytt har information riktat mot näringslivet och samverkande aktörer. Näringslivsnytt läggs ut på katrineholm.se och skickas ut till cirka 1300 mejladresser via vår databas.

Anmäl dig till nyhetsbrevet Näringslivsnytt

Vill du få nyhetsbrev, inbjudningar och annan information från oss direkt via din mejl? Anmäl dig och dina uppgifter till zana.zgog@katrineholm.se
Ange ditt för- och efternamn, företags/-organisationsnamn, adressuppgifter och mejldress.