/

Publicerad:

Information om distansundervisning

Den 19/1 beslutade bildningsnämnden att högstadiet och gymnasiet skulle införa distansundervisning. Nu har nämnden beslutat att avsluta distansundervisningen för högstadiet, men fortsätta med den en vecka till för gymnasiet.

Bildningsnämnden meddelar att om ingenting oförutsett händer så är målet att distansundervisningen för årskurs 7-9 ska avslutas. Det innebär att på måndagen den 31/1 kommer eleverna gå tillbaka till en normal närundervisning på plats i skolan. Detta beslut kan komma att ändras om till exempel smittspridningen skulle öka eller om det kommer nya restriktioner. Om det skulle bli så att distansundervisningen måste fortsätta på högstadiet så kommer nämnden att fatta ett nytt beslut.

I gymnasieskolan har nämnden tillsammans med personal beslutat att fortsätta med distansundervisning en vecka till. Det vill säga att vanlig närundervisning på plats i skolan kan som tidigast bli aktuell vecka 6. Fram till dess kommer dock skolan att vara öppen för:

  • examinationer som inte går att genomföra på distans
  • praktiska moment och inslag i undervisningen som inte kan skjutas upp.

Beslutet om att fortsätta med distansundervisningen en vecka till gäller inte för:

  • gymnasiesärskolans elever
  • elever på IM-programmet
  • elever där rektor anser att det finns särskilt behov av att vara på plats.