/

Publicerad:

Minskat barnafödande i Katrineholm

Idag kom befolkningsstatistiken för helåret 2021 från SCB. Totalt bor nu 34 764 personer i Katrineholms kommun.

Nu bor 34 764 invånare i Katrineholms kommun. En minskning med en person jämfört med året innan. Den enskilt största orsaken till befolkningssiffrorna är att det föds färre barn i Katrineholm. Även inflyttningen har minskat något.

- Två år i rad har vi haft en svag befolkningstillväxt. Men framgångsreceptet för att vända trenden är fortsätta bygga bostäder i attraktiva livsmiljöer. Samt att ge näringslivet, både befintliga men också de nya som är på väg in, rätt förutsättningar för att utvecklas och växa i vår kommun, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Befolkningsmål:
I Katrineholms kommuns kommunplan för 2019-2022 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 35 500 år 2022. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

Katrineholms befolkningsökning (årsökningen i parentes):
2021: 34 764 (-1)
2020: 34 765 (10)
2019: 34 755 (205)
2018: 34 550 (417)
2017: 34 133 (411)
2016: 33 722 (260)
2015: 33 462 (194)
2014: 33 268 (338)
2013: 32 930 (381)
2012: 32 549 (140)

Kontakt