/

Publicerad:

Samlat grepp kring barn & ungas trygghet

- Dags att kavla upp ärmarna. Tillsammans ska vi arbete för att stärka barn och ungas trygghet i Katrineholm.
Till denna kraftsamling har kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) bjudit in politiker, polisen och tjänstepersoner.

Johan Söderberg och Sari Eriksson kraftsamlar kring barn och ungas trygghet.

Johan Söderberg och Sari Eriksson kraftsamlar kring barn och ungas trygghet.

701 anmälda våldsbrott i Katrineholm 2020. Ur ett samhälleligt perspektiv ”kostar” varje våldsbrott 1 till 12 miljoner kronor. Statistiken är allvarlig men inte kritisk, men den pekar åt fel håll och kommunen tar nu ett kliv framåt i arbetet med att förebygga och stoppa våldet.

Barn och unga allt oftare offer och utförare
De två största samhällsproblemen; droger och våld involverar allt oftare barn och ungdomar. Av de 701 våldsbrott som anmäldes i Katrineholms kommun 2020 gällde 147 av dem våld mot barn och unga (0–18 år).

- Vi är ändå ganska förskonade. Vi har inga brottsutsatta områden och inga storstadsproblem men vi ser med stor oro på att barn och unga utsätts för våld, och att en del barn vistas i miljöer där våld är vanligt förekommande. Det här ser vi i statistik från orosanmälningar och polisanmälningar, berättar Johan Söderberg.

Personer som ser och upplever våld har en större risk att själva även bruka våld. Detta gör att fokus på barn och unga ännu viktigare ur ett långsiktigt perspektiv.

Katrineholm kraftsamlar
I flera år har verksamheter i kommunen arbetat gemensamt, bland annat socialförvaltning, skola, kultur och fritid. Även polisen och ideella föreningar är med i arbetet kring att förebygga och stoppa våldet.

- Vi har arbetat med dessa frågor i flera år men kanske med lite olika fokusområden i olika verksamheter. Den här dagen får ses som ett startskott där vi samlas och jobbar tillsammans med samma frågor mot ett gemensamt mål: trygghet för barn och unga – en kommun fri från våld, säger Sari Eriksson kommundirektör.

Inspirations- och kunskapshöjande förmiddag
På plats på Safiren fanns politiker, polisen, Tjej- och kvinnojouren Miranda, kommunens förvaltninsgchefer samt tjänstemän från kultur och fritid, socialförvaltningen, personalavdelningen, kommunikationsavdelningen.

Dagen inleddes med ett par föreläsningar med syfte att dela lärdomar och erfarenheter från bland annat Eskilstuna kommun och Länsstyrelsen Stockholm. Förmiddagen avslutades med en lägesbild över just Katrineholm. En sammanställning av statistik från flera verksamheter.

På eftermiddagen var det dags att kavla upp ärmarna och göra verkstad. Deltagarna ägnade resten av dagen till att ta fram konkreta uppdrag och samarbetsområden med mål att öka tryggheten för kommunens barn och unga.

Kontakt