/

Publicerad:

En halv miljon kronor i bidrag till naturskola och tillgänglig vandringsled till Tornstugan

Katrineholms kommun har beviljats 490 000 kronor i statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt för införandet av en naturskola och en tillgänglighetsanpassad vandringsled till fågeltornet Tornstugan.

Ett barn och en äldre person dricker ut varsin kåsa i skogen.
Foto: Hanna Maxstad.

- Nu har vi som arbetar med kommunens natur och friluftsområden en fantastisk möjlighet att tillsammans bygga en naturskola som bidrar till att öka lusten för lärande om hållbarhet, innovationer och kultur. Samtidigt är det väldigt roligt att äntligen ha möjlighet att öppna upp sista biten till Tornstugan så att alla kan ta sig hela vägen ut, säger Linda Aldebert, miljöstrateg på Katrineholms kommun.

Naturskola

Bidraget på 240 000 kronor skapar goda förutsättningar för att genomföra en permanent satsning på naturskola i de kommunala verksamheterna. Naturskolan ska kunna utnyttjas av såväl grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt förskola och introduktionsverksamhet.

Målet är att via naturskolan tillgängliggöra tidigare satsningar så som:

  • naturutställningen i fågeltornet Tornstugan vid sjön Näsnaren,
  • bomöjligheter för fåglar, fladdermöss och insekter via mulmholkar, fågelholkar och bihotell,
  • den tillgänglighetsanpassade vandringsleden på norr.

Naturskolan tar tillvara på de resurser som redan finns samtidigt som den bidrar till kunskapshöjning hos barn och ungdomar inom flera miljömål så som Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv.

- Vår plan är att inleda arbetet med naturskoleprojektet så fort som möjligt. Vi hoppas sedan att vi ska kunna starta upp i liten skala med lektioner till hösten, avslutar Linda Aldebert.

Tillgänglighetsanpassad vandringsled Tornstugan

Med hjälp av tidigare LONA-projekt har Katrineholms kommun byggt upp ett besöksmål samt skapat förutsättningar för naturskola i fågeltornet Tornstugan. Här finns idag ett tillgänglighetsanpassat utedass och i övrigt är tillgängligheten mycket god vid anläggningen. Det som dock saknas är en tillgänglighetsanpassning av den sista biten till Tornstugan och som går genom en hage. LONA-bidraget på 250 000 kronor bidrar nu till en förbättring av leden så att den blir tillgänglighetsanpassad hela vägen.

Målet är att leden ska vara färdig och tillgänglighetsanpassad till hösten 2022.

Om LONA-bidraget

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av detta projekt. Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, ger både kommuner och lokala aktörer möjlighet att söka bidrag med upp till 50 procent av kostnaden för naturvårdsåtgärder och insatser för friluftslivet. Viktiga ledord för satsningarna är tätortsnära natur, friluftsliv, folkhälsa, natur och kultur samt integration.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Tillsammans med dessa två projekt är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi bland annat till att uppnå följande mål:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande Länk till annan webbplats.
Mål 4: God utbildning Länk till annan webbplats.
Mål 10: Minskad ojämlikhet Länk till annan webbplats.

Länk till annan webbplats.

Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling i Katrineholms kommun. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm