/

Publicerad:

Lycka att glädja andra i jobbet

Den 14 februari 2018 öppnade Katrineholms kommuns verksamhet Kontaktcenter. Tanken var att göra kommunen mer lättillgänglig med ett ställe att gå till för den som behöver hjälp med kommunal service.

Amanda Barkelind står och håller upp dörren till Kontaktcenter. Foto: Marie Moqvist

Amanda Barkelind hälsar välkommen till Kontaktcenter med öppen dörr. Foto: Marie Moqvist

Namn: Amanda Barkelind
Jobbar: komunvägledare på Kontaktcenter

En av de som var med när Kontaktcenter startade är Amanda Barkelind. Hon är idag den enda av fyra medarbetare i verksamheten som har varit med ända från början.

– Känslan i början var rätt diffus. Ingen visste riktigt vad vi hade att vänta så vi har tagit det lite som det kommer och utvecklat verksamheten efter det. Utifrån invånarnas behov helt enkelt – vad de har önskat få hjälp med, förklarar hon.

Största skillnaden idag är antalet ärenden. I början var det någon enstaka person som behövde hjälp med mer komplexa ärenden men idag är det många lite enklare ärenden varje dag.

– Från början hade vi också en generell kunskap om förvaltningarna, men allt eftersom har ju vår kompetens utvecklats så nu kan det vara så att förvaltningarna till och med ber oss om hjälp. Vår verksamhet har fått ett allt större ansvar och idag utför vi även vissa ärenden åt förvaltningarna. Vi är alltså mer behjälpliga gentemot invånarna nu.

Gör skillnad i invånarnas vardag

Invånarna har verkligen omfamnat Kontaktcenter, Amanda Barkelind och övriga medarbetare känner alla att de behövs och gör skillnad. Många gånger vill besökarna bara ha bemötandet – att träffa en fysisk person.

– De gillar att komma in och träffa oss. Ibland bara prata lite eller få lite stöd i sådant de egentligen kan, men bara vill dubbelkolla och vara säkra på att de har gjort rätt. Vi får faktiskt väldigt mycket uppskattning. Folk säger att ”Gud vad bra att ni finns!” och liknande rätt ofta. De allra flesta tycker att vi är trevliga och hjälpsamma och det blir vi ju självklart glada över.

Kontaktcenter har en hel del självservice. Människor kommer för att skriva ut papper, kopiera och scanna, och i dagsläget är det redan för trångt.

– Vi skulle egentligen behöva fler datorer och skrivare. Det brukar vara kö till den servicen. Egentligen skulle vi behöva ett litet datortorg så fler kan skriva ut och kopiera samtidigt.

I verksamheten finns även konsumentrådgivning. Där finns ett tydligt behov av stöd då det området är komplext – många konsumenter behöver bolla ärendena och höra att de har gjort rätt. På grund av det höga trycket på Kontaktcenter och också för att kunna fokusera på de konsumentärenden som kommer in, sker konsumentvägledningen idag under vissa tider två dagar i veckan.

– Vi har strukturerat verksamheten för att både kunna möta kunderna i Kontaktcenter samt ge en kvalificerad konsumentrådgivning. Konsumentärendena tar lite längre tid så det är svårt om vi inte har en fast tid att sätta av för dem. Folk ringer och behöver rådgivning, ibland är det mer omfattande och då kan vi boka in besök om det behövs.

Budget & skuldrådgivning har också sin verksamhet under Kontaktcenters tak. Den har tidigare funnits på Socialförvaltningen, men de sitter nu på Djulögatan.

– Vi har såklart haft kontakt med dem även tidigare för konsumentrådgivning och budget går lite hand i hand. Numera kan vi bolla ärenden tillsammans eftersom de sitter här och det har underlättat för båda parter.

Det bästa är att få hjälpa människor

Amanda Barkelind trivs jättebra på sitt jobb, precis som övriga medarbetare.

– Det bästa är att få hjälpa folk. Att de som kommer in och har funderingar går ut och känner sig glada och att nöjda över att ha fått hjälp. Det är otroligt givande. Även om vi inte kan hjälpa hela vägen så gör vi det vi kan så långt vi kan och det räcker ändå för att de flesta ska känna sig sedda och bekräftade. Jag känner att jag gör skillnad och det är rätt stort.

Det jobbigaste är då de gånger där de inte har möjlighet att hjälpa hela vägen.

– Ofta kan de vara uppgivna och komma in här med funderingar kring något helt annat, som inte rör kommunala verksamheter, och då är det ju väldigt svårt för oss att kunna hjälpa till. Det kan vara lite jobbigt ibland.

De vanligaste frågorna som kommer gäller Viadidakt; att söka kurser, anmälan till SFI, coachning och studieval. Vanligt är även frågor kring barnomsorg; söka förskola, ändra schema och så vidare. Utöver det behöver medarbetarna ofta assistera vid utskrifter och kopiering.

– Vilka målgrupper som kommer är väldigt olika beroende på vad som är på tapeten. Just nu delar vi till exempel ut de fria busskorten så nu är det mycket ungdomar och pensionärer som kommer hit. Och till skolvalet – då kommer många föräldrar och vårdnadshavare hit. Det är alltså väldigt baserat på vad som är aktuellt för stunden, förklarar Amanda.

Redan vuxit ur lokalerna

Idag arbetar tre ordinarie medarbetare på Kontaktcenter, men en är föräldraledig så i grunden är de fyra. Vissa dagar är det på tok för lite, andra dagar kan det vara för många.

– Det är svårt, för vi kan ju inte styra arbetsbelastningen riktigt, så många dagar är det knepigt att klara tillströmningen, ibland är det väldigt lugnt.

Tillströmningen har dock ökat så pass på kort tid att de nya lokalerna redan är för små. Trots att det bara är 1,5 år sedan de flyttade till nytt. Det har uppenbarligen hänt en hel del sedan starten för sex år sedan.

– En del blev som jag tänkte mig, men en del inte. I början hade vi få men mer komplicerade ärenden som hittade hit. De som inte alls visste var de skulle gå. Idag har våra invånare bättre koll och vet vad vi kan hjälpa till med så numera är andelen snabba ärenden som vi kan beta av mycket större. Men det är väldigt givande och otroligt kul att göra folk glada – det gillar jag!

Här kan du läsa en sammanställning över resultatet hur arbetet gått de senaste fyra åren.

Kontaktcenter, Djulögatan 31

 • 2020 hade Kontaktcenter 5 043 ärenden.
 • 2021 var den siffran 12 966 ärenden.
 • Fram till 28 juni 2022 har Kontaktcenter haft 10 590 ärenden så det verkar inte bättre än att de fördubblar igen!
 • Sedan hösten 2020 är Kontaktcenter en kommungemensam reception.

Effektiv organisation

Efter varje val tar Katrineholms kommun fram en plan för vad man vill satsa på de kommande fyra åren. Här är en del av det som hänt inom området effektiv organisation:

 • Mycket höga resultat i medbogarundersökningen gällande bemötande och möjlighet att få svar på frågor vid kontakt med kommunen
 • Omfattande utveckling och ökat användande av kommunens e-tjänster och digitala lösningar
 • E-tjänsterna har ökat tillgängligheten och bidragit till att upprätthålla verksamhet under pandemin
 • Lanseringen av Katrineholmskartan på webben
 • Tillgänglighetsanpassning av webben, med t ex textade filmer och syntolkning
 • Pandemin accelererade utvecklingen och kompetensen av digitalisering
 • Ökad användning av digitala möten har bidragit till mindre restid och mer effektiv samverkan