/

Publicerad:

Nu invigs Josefin Lindskogs utställning i Katrineholms konsthall

Välkommen till Katrineholms konsthall på pressvisning av utställningen Begränsad framkomlighet av Josefin Lindskog. Onsdag 17 augusti klockan 11 håller vi en visning där konstnären och Gustav Person från Katrineholms konsthall närvarar. Utställningen invigs lördag 20 augusti klockan 11.

Tre porträtt tecknade i grafit av konstnären Josefin Lindskog.

Utställningen "Begränsad framkomlighet" kretsar kring hinder, motstånd och begränsningar, att ta sig fram i tillvaron utan att krocka alltför hårt eller snava och falla alltför djupt.

Motiven, som skiftar mellan uppförstorad superrealism och abstrakta objekt, har trots olika uttryck sin grund i samma tematik: en upplevelse av att fastna eller hamna vid sidan av, att försöka passa in, anpassa sig men inte hitta sin plats eller hinna fram på grund av inre och yttre motstånd.

Utställningen centreras kring verket ”190328:1-14”, en serie av 14 porträtt i stora format tecknade i grafit. Bilderna är oskarpa, fokus ligger inte på den som avbildas, skärpan är inställd på något annat, men inget annat finns i bilden.

I mitten av konsthallen är en svart pelare utplacerad. Verket ”Belong(ings)” är uppbyggd av en samling vikta och staplade tröjor som tidigare klätt olika kroppar.

Konstnären Josefin Lindskog arbetar med utgångspunkt i storskaligt tecknande som rör sig in i skulpturala objekt. Konstnärskapet är i grunden självbiografiskt med kroppen som redskap och motiv. Verken speglar situationer, upplevelser och händelser som pågår både i den inre och yttre världen. Det är djupt personligt och samtidigt påträngande politiskt.

I sin arbetsprocess bearbetar konstnären upplevelser av frustration och maktlöshet, begränsningar och orättvisor, att leva i en (kvinno-) kropp och hitta plats för sin existens. Skissprocessen sker med kameran där situationer och tillstånd ageras ut med kroppen som verktyg. Ur fotosekvenser väljs förlagor som förstoras och blir till teckningar. Titlarna sätts efter det datum fotografierna är tagna och respektive tecknings nummer i serien.

Parallellt med teckningen pågår en utvidgad undersökning där kroppar gestaltas genom olika tredimensionella material i berättelser om relationers struktur och riktning. Genomgående i konstnärskapet finns också en humor och förundran över livets mysterier och vardagsbestyr.

Om Josefin Lindskog:
Josefin Lindskog är född 1980, uppvuxen och verksam i Stockholm. Hon har dubbla examina; kandidatexamen i textil konst från Konstfack 2007 samt kandidatexamen i scenografi och kostymdesign från Stockholms Konstnärliga högskola 2010. Josefin Lindskog arbetar introspektivt med teckning i stora format och skulpturala objekt med utgångspunkt från kroppen. Hon är även verksam som scenograf och konstpedagog.

Pressvisning

Var: Katrineholms konsthall
När: Onsdag 17 augusti klockan 11
Närvarar: Konstnär Josefin Lindskog och Gustav Person från Katrineholms konsthall.

Meddela Gustav Person om ni kan komma. Telefon: 0150-569 97, mejl: gustav.person@katrineholm.se.

Invigning av utställningen

Utställningen invigs lördag 20 augusti klockan 11 i Katrineholms konsthall.