/

Publicerad:

Fler flyttar till Katrineholm

Befolkningsstatistiken för andra kvartalet 2022 från Statistiska centralbyrån SCB, visar att det totalt bor 34 689 invånare i Katrineholms kommun.

Befolkningsstatistiken för andra kvartalet 2022 från Statistiska centralbyrån SCB, visar att Katrineholm har ökat med 17 personer sedan april i år. Totalt bor det nu 34 689 invånare i Katrineholms kommun.

De tydligaste trenderna i statistiken är att det föds färre barn i Katrineholm samtidigt som inflyttningen återigen tagit lite fart och ökat det andra kvartalet.

- Totalt sett över året har befolkningen minskat jämfört med året innan. Det senaste kvartalet visar dock på en svag ökning, om det är ett trendbrott är för tidigt att säga. Men vår kurs är stadig för ökad tillväxt: ge företagarna förutsättningar att utvecklas och växa. Se till att det finns attraktiv mark för företag som vill flytta till oss samt fortsätta bygga fler och attraktiva boenden i och runt Katrineholm, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.


I Katrineholms kommuns kommunplan för 2019-2022 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 35 500 år 2022. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

2015 var året då Katrineholms kommuns slog befolkningsrekord och blev fler än någonsin. Sedan dess har befolkningen stadigt ökat.

Katrineholms befolkningsökning (årsökningen i parentes):
2021: 34 764 (-1)
2020: 34 765 (10)
2019: 34 755 (205)
2018: 34 550 (417)
2017: 34 133 (411)
2016: 33 722 (260)
2015: 33 462 (194)
2014: 33 268 (338)
2013: 32 930 (381)
2012: 32 549 (140)

Kontakt