/

Publicerad:

Katrineholms kulturstipendium går till Stiftelsen Fogelstad

Lördagen den 3 september delades Katrineholms kulturstipendium ut till Stiftelsen Fogelstad. Kulturnämndens motivering baseras på Stiftelsen Fogelstads värdefulla insatser med att lyfta kulturarvet kring Kvinnliga Medborgarskolan och samhällsfrågor.

Cecilia Björk står tillsammans med styrelsen från Insamlingsstiftelsen Fogelstad utanför Lilla Ulfåsa. Styrelsen har tagit emot stipendiechecken.

Styrelsemedlemmar ur Insamlingsstiftelsen Fogelstad tillsammans med Cecilia Björk, ordförande i kulturnämnden, utanför Lilla Ulfåsa.

Tidigare i år beslutade kulturnämnden att tilldela årets kulturstipendium 2022 till Stiftelsen Fogelstad. I lördags delades stipendiet ut på plats vid Lilla Ulfåsa vid Fogelstad. Närvarande under stipendieutdelningen var kulturnämndens ordförande Cecilia Björk, kulturchef Anna-Karin Wulgué, Tjia Torpe ordförande för insamlingsstiftelsen samt styrelsen för den stiftelsen. 

Kulturnämndens motivering:

Deras röster hörs genom historien fram till våra dagar!

Stiftelsen Fogelstad tilldelas Katrineholms kommuns kulturstipendium 2022 för sina värdefulla insatser med att lyfta det unika kulturarvet från Kvinnliga Medborgarskolan och arbeta för ett demokratiskt samhälle.

Genom föreningens arbete kan vi höra de röster som skapade den Kvinnliga Medborgarskolan och som har haft stor betydelse för samhällsutvecklingen och kvinnans ställning i Sverige. Tack vare många ideella insatser av föreningens medlemmar, både lokalt och nationellt, hålls kulturarvet levande.

För att vi inte ska glömma vår historia och för att stärka dagens medborgare behövs kraft och mod. I Stiftelsen Fogelstad finner vi kraften och modet att lyfta angelägna samhällsfrågor.

Genom att återigen erbjuda en mötesplats för samtal och erfarenhetsutbyte bidrar Stiftelsen Fogelstad till demokrati och människors egenmakt."

Katrineholm kommuns kulturstipendium är till för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom kulturella områden. Stipendiet instiftades 2001 av Kulturnämnden och är på 25 000 kronor.