/

Publicerad:

Moa Lönn skapar konsten vid Stensättersskolans huvudentré

Våren 2022 utlystes en urvalsupphandling för en ny konstnärlig gestaltning i den nya skolan Stensättersskolan. En konstsakkunnig jury har beslutat om genomförande av Moa Lönns skissförslag med titlarna Nutid, dutid, dåtid, nåtid och Glysarna. Konstverken kommer invigas hösten 2023.

Skissförslag på konstverken "Nutid, dutid, dåtid, nåtid" och "Glysarna".

Skissförslag på konstverken "Nutid, dutid, dåtid, nåtid" och "Glysarna".

Hösten 2022 invigdes Stensättersskolan. Platsen för den konstnärliga gestaltningen är skolans huvudentré. Det är en central plats på skolgården och bland det första eleverna och personalen möter när de anländer till skolan. Skolgården är i övrigt stor med många grön- och aktivitetsytor.

För det här uppdraget sökte vi konstnärer som vill arbeta medskapande med eleverna på skolan. Inför utlysningen fick en referensgrupp av elever ta fram värdeord till uppdraget. Värdeorden blev: trygghet, jämlikhet, kärlek och vi lär för livet.

Om konstverken

Konstverken kommer att arbetas fram under 2023, i en gemensam process med elever och personal i en tillfällig pop up-ateljé på skolan.

På den stora öppna platsen vid entrén kommer de två konstverken att placeras. Det ena är ett mänskligt solur med titeln "Nutid, dutid, dåtid, nåtid". Konstverket består av en molnformad markplatta med årets månader och siffror, båda är i brons. När barnen ställer sig på den aktuella månaden, faller en skugga på en siffra. Genom barnets position visar kroppen tillsammans med solen vilken tid det är på dygnet. Barnet utgör solurets "gnomon", en interaktiv visare som språkligt från grekiska betyder "den som vet, den som undersöker".

Det andra konstverket med titeln "Glysarna" finns precis intill soluret. Två mjuka former vilar i gräset och breder ut sig som två klättervänliga stenar och sittplatser. I stenarna som är i betong kommer bronsreliefer finnas som är formade av eleverna tillsammans med konstnären. De föreställer trygghetsskapande symboler och objekt, igenkännbara figurer som kan fungera som rogivande punkter för alla som vistas på skolan. Titeln kommer från en lokal plats i Katrineholm, Glysas Grav, men också från verbet att glysa som innebär att titta nyfiket samt att glänsa eller lysa.

För projektet skapas även en konstbok till skolan som dokumenterar skissprocessen, ateljéarbetet och det medskapande projektet som kan användas till olika workshops och teman som anknyter till konsten. 

Ur juryns motivering

Moa Lönn vill skapa ett intimt konstverk med stor rymd omkring. Konstverket kommer skapa ett intimt rum på den stora skolgården, bidra till diskussion och vara en plats att återvända till. Eleverna kommer att få vara med från ax till limpa. De får ta del av konstnärens arbete samtidigt som de är en del av processen i både idé och skapande och slutligen en del av konstverket. Båda konstverken knyter an till rymden och ett annat sätt att se på tid och vår plats i historien, världen och universum.

Om konstnären

Moa Lönn är född 1979 i Kalmar och bor nu och verkar i Södra Sandby utanför Lund. Hon är bland annat utbildad på Konstfack i Göteborg. I sin praktik undersöker Moa Lönn frågor kring klimathot, livets bräcklighet och vårt ansvar.

Processen för konstinköpet är urvalsuppphandlingen har skett enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Denna lag gäller all kommunal upphandling, även av konstverk för offentlig miljö.
Det konstnärliga gestaltningsuppdraget utlystes i form av en urvalsupphandling våren 2022 på konstpool.se. Av de 60 konstnärer som anmälde sitt intresse valde en konstsakkunnig jury två konstnärer för skissuppdrag. Juryn valde konstnärerna utifrån referensmaterial som konstnärerna själva lämnat in i sin anmälan. Juryn bedömde och viktade materialet utifrån uppdragets krav och kriterier.

I nästa steg presenterades de två skissförslagen för juryn. Skisserna bedömdes och viktades utifrån konstprogram och uppsatta riterier. Slutligen valde juryn ett skissförslag till vinnare av urvalsupphandlingen.
Juryn består av konstintendent på kulturförvaltningen, rektor på Stensättersskolan, fastighetschef på KFAB, ordförande i kulturnämnden samt tre konstnärer.

Det konstnärliga gestaltningsuppdragets genomförandebudget är 590 000 kronor. I genomförandebudget ingår bland annat material-, produktions- och monteringskostnad samt konstnärens arvode. Budgeten kommer från investeringsmedel för kommunens byggnation av ny skola utifrån enprocentsregeln.


 

Kontakt

Konstsamordnare – offentlig konst och samling

Sofia Lycke

Telefon: 0150-569 77