/

Publicerad:

Kom på Beredskapsdagen 1 oktober!

Nu ska vi ta höjd för att klara oss i en vecka utan hjälp av det offentliga. Det gäller att vara redo, är du?

Just nu pågår det nationella evenemanget krisberedskapsveckan, 26 september till 2 oktober. Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj med syftet att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.

Nu ska vi ta höjd för att klara oss i en vecka utan hjälp av det offentliga. Det vill säga att ditt hushåll ska klara av en hel vecka utan till exempel ström.

Här i Katrineholm är finalen Beredskapsdagen som vi håller i Stadsparken under lördagen.
På plats får du träffa Frivilliga Automobilkåren, Frivilliga radioorganisationen, Räddningstjänsten, Lottakåren, Röda Korset, Sörmland Vatten, Civilförsvarsförbundet med fler.

Kom och lyssna, se och delta i utlottningar, tipspromenad och skyddsrumsvisning. Du får också smaka och lära dig vad just du behöver för att ha en bra beredskap! Årets tema är mat!

Lördag den 1 oktober klockan 10-15 i Stadsparken!

Det gäller att vara redo! Är du?

Kontakt

Beredskapsamordnare

Alexander Jansson

Telefon: 0150-570 23

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm