/

Publicerad:

Slutrapport för ny isarena på Backavallen

Sportcentrum i Katrineholm har genom den nya isarenan nu plats för fler vintersporter, event och upplevelser. Här kan du ta del av slutrapporten.

Syftet med att bygga den nya isarenan med tillhörande servicehus var för att skapa bättre förutsättningar för folkhälsan, föreningslivet och med möjlighet till aktiviteter året om, dygnet runt. Byggstart skedde i mars 2020 och i november 2022 avslutades projektet.

Målet är att Katrineholm och vårt Sportcentrum ska bli en ännu mer attraktiv plats för våra medborgare, föreningar, näringsliv, besökare - för alla. Vi ser redan nu att vi ökat mängden besök och bokade tillfällen på Backavallen, vilket är oerhört glädjande och en indikation på att vi kommer nå vårt mål, säger Sari Eriksson som är kommundirektör.

Backavallen är för många en historisk idrottsplats med många minnen. Sedan 1960-talet har Backavallen haft en isyta som nyttjat stora mängder ammoniak för att tillverka is. En metod som inte längre är tillåten och som innebar risker för miljö och hälsa vid eventuella fel.

Två möjliga alternativ togs fram av projektgruppen:

 • Sanera marken och installera ny anläggning
 • Bygga en isarena.

Risken med att installera en ny anläggning utan tak var klimatförändringarna. Det skulle bli svårt och dyrt att tillverka is i milda temperaturer. Risken med att bygga en ny isarena var den stora omfattningen av projektet och högre kostnader jämfört med en ny anläggning utan tak.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att bygga en isarena. Nu är den på plats, projektet är avslutat och vi har en isyta som kan användas året om. Det innebär att Backavallen kan fortsätta att blomstra och utvecklas tillsammans med våra föreningar - vilket i sin tur leder till att ännu fler kan ha en aktiv fritid. Ett nytt positivt kapitel, säger Sari Eriksson.

Här kan du se projektets slutrapport:

Snabba fakta:

 • Den gamla anläggningen använde 12 000 kg ammoniak. Den nya använder 84 kg ammoniak.
 • Totalkostnad för projektet: 116 600 000 kr.
 • 2019 förbrukade anläggningen 2 501 585 kWh, 2022 var förbrukningen 2 114 219 kWh.
 • Solcellerna bidrog första året med 268 000 kWh (135 ton minskat co2 utsläpp vilket motsvarar 184 planterade träd). 48 dagar under 2022 kördes anläggningen av enbart med hjälp solen.

Tidplan

 • Förstudie presenterades 2019-06-12
 • Beslut i Service- och tekniknämnden, 2019-08-29
 • Beslut i Kommunstyrelsen, 2019-11-27
 • Beslut i Kommunfullmäktige, 2019-12-16
 • Byggstart av isarena mars 2020
 • Invigning isarena oktober 2020
 • Byggstart servicehus, omklädning, vaktmästeri mars 2021
 • Invigning servicebyggad november 2021
 • Slutredovisning av projektet november 2022 till service- och tekniknämnden
Mål 3, 7 och 11 i Agenda2030