/

Publicerad:

Fortsatt positivt företagsklimat i Katrineholm

Varje år gör Svenskt Näringsliv en enkätundersökning av kommunernas företagsklimat. I år (2023) får Katrineholm återigen ett samlat omdöme på 3,9 från företagen vilket gör Katrineholm till länets näst bästa kommun. Rikssnittet i landet är 3,5.

Magnus Runesson och Johan Söderberg
Magnus Runesson, samhällsbyggnads- och näringslivschef och Johan Söderberg, kommunstyrelsens ordförande. Foto: Geza Simon.

Sammanfattande omdöme på företagsklimatet

Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Katrineholms kommun. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att det är att driva företag i Katrineholm. Betyget på 3,9 innebär att vi behåller samma betyg som förra året. Totalt sett har Katrineholm ett fortsatt bra betyg och ligger över rikssnittet. Katrineholm har dessutom fått ökat betyg inom bland annat upphandling, service och bemötande och attityder från tjänstemän och politiker.

– Det som är mest glädjande, förutom att vi återigen får ett väldigt bra samlat omdöme, är att vi får förbättrade resultat inom områden där vi verkligen lagt fokus. Att vi är en öppen och professionell organisation gentemot näringslivet är prioriterat både från den politiska ledningen och från tjänstemannaorganisationen. Tydliga och tidiga besked med ett gott bemötande är viktigt för de lokala företagen, säger Johan Söderberg, kommunstyrelsens ordförande.

– Förutom att våra nätverksträffar, företagsbesök, och frukostmöten pågår har vi ett arbetssätt där alla processer är samlade under samhällsbyggnadsförvaltningen. Varje vecka träffas den gemensamma ledningsgruppen (som består av chefer från miljö, plan och bygg, exploatering, fastigheter, strategi och infrastruktur, samt näringsliv), vilket innebär att vi kan lösa en hel del frågor på ett effektivt sätt. Vi får också en ökad förståelse för varandras olika roller och kan ta del av varandras verkligheter och utmaningar. Det gör i nästa led att det blir en tydlighet gentemot företagen och vi kan ge snabba besked tidigt i processen för att undvika att den blir för kostsam eller tidskrävande för företagen, säger Magnus Runesson, samhällsbyggnads- och näringslivschef på Katrineholms kommun.

Bilden visar alla enkätfrågor för Katrineholms kommun och vilket betyg företagarna gett kommunen inom olika områden. Förstora bilden

Alla enkätfrågor för Katrineholms kommun. Klicka på bilden för att förstora den.