/

Publicerad:

Skärpt eldningsförbud i Katrineholms kommun

Från tisdag 13 juni 2023 klockan 16.00 skärper Katrineholms kommun eldningsförbudet i Katrineholms kommun. Skärpt eldningsförbud betyder att all eldning i skog och mark är förbjuden, även vid iordningställda grillplatser på allmän plats. Du får grilla i din trädgård om du är försiktig.

Eld

Med anledning av väderprognosen och den senaste tidens värme och torka råder hög brandsrisk i skog och mark. Därför har Katrineholms kommun beslutat om skärpt eldningsförbud med inrådan från Västra Sörmlands räddningstjänst.

Vad gäller utanför tätorten?

  • Förbud gäller mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande), användning av pyroteknik samt förbränning av gas eller vätskeformiga bränslen.
  • Förbudet gäller inte användning av utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg.

Vad gäller i tätorten?

  • I områden med sammanhållen bebyggelse är det förbud mot eldning och bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande), i annat syfte än grillning och matlagning.

Förbudet gäller från 2023-06-13 klockan 16.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.