/

Publicerad:

Befolkningsstatistik för Katrineholm

Idag presenterade Statistiska centralbyrån (SCB), befolkningsstatistiken för andra kvartalet 2023. Under detta kvartal har Katrineholm noterat en minskning på 60 invånare, vilket innebär att den totala befolkningen nu är 34 446 personer.

Barn med två nappar i munnen.

Foto: Johan Klinthammar

I Sverige fortsätter barnafödandet att minska och detta syns också i den preliminära statistiken från SCB som visar de lägsta födelsetalen på tjugo år. Även om utmaningarna är påtagliga, är det positivt att Katrineholm detta kvartal har en viss ökning jämfört med föregående kvartal, trots att siffrorna fortfarande är relativt låga. Med 90 nyfödda under detta kvartal, jämfört med 64 under det första kvartalet.

- Vi befinner oss i en fas där tillväxten visar tecken på avmattning. Med en vändning till en negativ befolkningsutveckling efter flera år av tillväxt, står vi inför betydande utmaningar. Trots detta är vår övertygelse om Katrineholms potential. Vårt mål är fortsatt att förbli den bästa platsen för människors och företags tillväxt. För att uppnå detta mål krävs ett nära samarbete mellan kommunen, dess invånare, föreningar och näringsliv. Genom en kontinuerlig satsning på att öka Katrineholms attraktivitet kan vi styra framgångsrikt genom våra utmaningar. Katrineholm är en välskött kommun och det gör mig trygg inför framtiden, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt