/

Publicerad:

Föreningen KIKK tilldelas årets kulturstipendium

Onsdag 20 september beslutade kulturnämnden att tilldela årets kulturstipendium 2023 till Föreningen KIKK – Konstnärer i Katrineholms Kommun.

Gamla godsmagasinet i Katrineholm.
Hösten 2008 öppnade KIKK sitt galleri i Godsmagasinet vid Stortorget i Katrineholm. De ställer ut både egna verk och verk av inbjudna konstnärer.

Motiveringen lyder:

En kraft i tiden

Föreningen KIKK tilldelas Katrineholms kommuns kulturstipendium 2023 för sin värdefulla insats med att samla yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare och lyfta fram deras verk. Föreningen skapar en viktig plattform inom kulturlivet i Sörmland genom att driva galleriet i Konstmagasinet i Katrineholm och även bjuda in utomstående konstnärer till sina utställningar.

Betraktaren kan skönja medlemmarnas och de enskilda konstnärernas passion för materialen och deras konst skapar förundran över livet och naturen. De utgör en kraft i tiden och är ett viktigt kluster av olika kompetenser som inspirerar sina medmänniskor.

Föreningen har sedan 1990 varit en ihållande kraft för konstens ställning i Katrineholm och med beslutsamhet och långsiktighet förgyller de stadens kulturliv genom att erbjuda konst och konstutställningar av hög kvalitet.


Katrineholm kommuns kulturstipendium är till för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom kulturella områden. Stipendiet instiftades 2001 av Kulturnämnden och är på 25 000 kronor. Stipendiet delas ut på kulturnatten 20 oktober.

Kontakt

Cecilia Björk (S), kulturnämndens ordförande
Telefon: 0150-575 19
Mejl: cecilia.bjork@katrineholm.se