/

Publicerad:

Hej företagare! Vi vill veta vad du tycker

Vi vill veta vad du tycker om trygghet - och snart landar en trygghetsundersökning hos dig som är företagare i kommunen. Hjälp oss genom att svara på enkäten.

Undersökning om trygghet i näringslivet

Under hösten 2023 kommer vi att bjuda in dig som driver företag i Katrineholms kommun att svara på en enkät om trygghet och brott. Du som företagare kommer att få ett brev med information om enkäten till din brevlåda.

Syftet med undersökningen är få en bättre bild av vad du upplever för problem i relation till brottsutsatthet och otrygghet. På vår sida om kris och säkerhet kan du läsa mer om undersökningen.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Emma Fälth, samordnare social hållbarhet, genom att ringa vår växel på 0150-570 00.