/

Publicerad:

Ny statistik: Så många bor det i Katrineholm

I dag presenterade Statistiska centralbyrån, SCB, den så kallade novemberräkningen. Denna befolkningsstatistik ligger till grund för landets kommuners skatteintäkter och statsbidrag. I Katrineholms kommun bor det nu 34 334 personer, enligt SCB.

Novemberräkningen är den befolkningsstatistik som ligger till grund för kommande skatteintäkter och statsbidrag. SCB:s novemberräkning visar att 34 334 personer var bosatta i Katrineholms kommun den 1 november 2023. Det är en liten minskning med 246 personer jämfört med novemberräkningen 2022, då det var 34 580 katrineholmare.

– Befolkningsökningen har nu avtagit och vi har även haft en liten minskning de senaste åren. Det innebär att vi står inför utmaninger, med mindre skatteintäkter till kommunen. Vårt mål förblir dock oförändrat – att Katrineholm ska vara den bästa platsen för människor och företag att växa på. För att uppnå detta krävs en nära samverkan med invånare, föreningar och företag, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Den största minskningen är i gruppen barn 0-4 år, där antalet barn har minskat med nästan 8 procent sedan förra året och 18,5 procent de senaste fem åren.

– Vi kommer att fortsätta arbeta för vara en attraktiv kommun som fler vill bo i. Vi arbetar för ett socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbart Katrineholm, där barn och unga är prioriterade. Vi har under de senaste mandatperioderna möjliggjort för nya bostäder och företagsetableringar, vilket är en förutsättning för fler invånare. Kommunen har gjort stora förbättringar i näringslivsklimatet och redovisat goda ekonomiska resultat. Det är en välskött kommun, men det går såklart att göra Katrineholm ännu bättre, säger Johan Söderberg (S).

Kontakt