/

Publicerad:

Snacka psykisk hälsa under vår temamånad

Vill du lära dig mer om psykiskt välmående, meningsfull tillvaro, få vägledning och tips? Varmt välkommen att ta del av Hälsoårets program för psykisk hälsa!

Två händer som håller i varandra

I samband med den internationella suicidpreventiva dagen 10 september till Världshälsodagen för psykisk hälsa 10 oktober, kommer suicidprevention och psykisk hälsa att uppmärksammas extra i Katrineholm. Syftet är att prata mer, öka kunskapen och skapa större medvetenhet och förståelse kring psykisk hälsa.

Månaden tjuvstartar redan 8 september och bjuder på föreläsningar, aktiviteter med fokus på rörelse och återhämtning, webbinarier, öppet hus, teaterföreställning, konferens och ljusmanifestation.

Vill du till exempel veta mer om hur våra barn och unga mår, hur man kan stötta personer med psykisk ohälsa, prata om minnesproblematik, tända ett ljus för dem som tyvärr inte längre är med oss, hitta verktyg för din egen hälsa och mycket mer.

Se hela programmet här!

Utskrivbart format Pdf, 1.3 MB.

Varmt välkommen!

Kontakt

Temamånad psykisk hälsa